سلام دوستان ایا سرور همچین گزینه ای فعال کند مناسب است یا غیر فعال ..
fsockopen

دوستانی که میتونند راهنمای کنند