در این تایپیک مشکل رو مطرح کردم لطفا راهنمای کنید
پست های من در خطره