اکثر کاربران بعد از نصب هک تگ زدن خودکار اغلب با ارسال موضوع مشکل دارن و ارور های مختلفی در رابطه با تعداد برچسب ها دریافت میکنن
برای اینکه با برچسب ها مشکلی نداشته باشید طبق دستور زیر عمل کنید

ادمین سی پی / تنظیمات / تنظیمات اصلی انجمن / تنظیمات برچست ها (Tags)

حداقل طول برچسب : 1
حداکثر طول برچسب : 100
حداکثر تعداد برچسب ها در هر موضوع : 0
حداکثر برچسب های بکاربرده شده توسط آغاز کننده موضوع : 0
حداکثر برچسب های بکاربرده شده توسط سایر کاربران : 0
مجموع برچسب ها: تعداد برچسب ها : 100
مجموع برچسب ها: تعداد در سطح : 5