بیا بالا + اینکه خیلی خوب شده یکه تاز عزیز .
بیشتر بدرد انجمن های عشقولانه میخوره تا تفریحی
ممنون»اسمشو میزارمvbiranlove
باحاله
قلبم انرژی گرفت این همه قلب دیدم

فقط یه مشکل داره که پاسخگو رو نوشته پاخگو
»پاخگو = مخفف پاسخگو
در عین شلوغه جالب و قشنگ شده
ممنونم
یه ذره خیلی شلوغ ملوغه !
قلب هاش زیاده!
آره خیلی قلبکی شد باید جای قلبای زیری ستاره میزاشتم