یک عدد سرور مجازی با مشخصات زیر به فروش می رسد:

Ram : 8 GB
HDD : 2 TB
Datacenter : Hetzner (Germany) - DC 16
Main server CPU : Core i7
Number of IPs : 1
Bandwidth : 15 TB / month

قیمت استثنایی فقط 100 هزار تومان در ماه
در صورت تمایل به خرید پیام خصوصی بدهید.