تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5

موضوع: کادر بندی

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  ورژن ویبولتین
  اخرین ورژن
  نوشته ها
  609
  مورد پسند
  350 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض کادر بندی

  سلام این پست بیت منه لطفا برام کادر بندی بکنید مثل همین سایت


  امضا نشون نمیده برای کاربران مشکل از کجاست


  با تشکر


  {vb:raw template_hook.postbit_start}
  <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
  <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->

  <div class="posthead">
  <vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
  <span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
  <vb:if condition="$show['announcement']">
  <span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
  <vb:else />
  <span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
  </vb:if>
  </span>
  <span class="nodecontrols">
  <vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
  <a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
  <vb:if condition="$show['inlinemod']">
  <input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
  </vb:if>
  </span>
  <vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
  </div>
  <div class="postdetails">
  <div class="userinfo">
  <div class="username_container">
  <vb:if condition="$post['userid']">
  {vb:raw memberaction_dropdown}
  {vb:raw post.onlinestatus}
  <vb:else />
  <span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span>
  </vb:if>
  </div>
  <span class="usertitle">
  {vb:raw post.usertitle}
  </span>
  <vb:if condition="$post['rank']">
  <span class="rank">{vb:raw post.rank}</span>
  </vb:if>
  {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
  <vb:if condition="$show['reputation']">
  <span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['avatar']">
  <a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
  <img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
  </a>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$post['userid']">
  <hr />
  <dl class="userinfo_extra">
  <vb:if condition="$post['joindate']"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></vb:if>


  <vb:if condition="$post['field2']"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></vb:if>
  <vb:if condition="$post['age']"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></vb:if>
  <dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd>
  {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
  </dl>
  <vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
  <dl class="user_rep">
  <vb:if condition="$show['infraction']">
  <dt>{vb:rawphrase infractions}</dt>
  <dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputation']">
  <vb:if condition="$show['reppower']">
  <dt>{vb:rawphrase reppower}</dt>
  <dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</dd>
  </vb:if>
  </vb:if>
  </dl>
  </vb:if>
  {vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
  <div class="imlinks">
  {vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
  </div>
  </vb:if>
  </div>
  <div class="postbody">
  <div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
  {vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
  <vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
  <h2 class="title icon">
  <vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
  </h2>
  </vb:if>


  <vb:if condition="$post['isfirstshown']">
  {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
  {vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
  </vb:if>
  <vb:if condition="$post['islastshown']">
  {vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
  </vb:if>
  <div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
  <div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
  <blockquote class="postcontent restore ">
  {vb:raw post.message}
  </blockquote>
  </div>

  <vb:if condition="$show['attachments']">
  <div class="attachments">

  <vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
  <fieldset class="postcontent">
  <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
  {vb:raw post.thumbnailattachments}
  </fieldset>
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['imageattachment']">
  <fieldset class="postcontent">
  <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
  {vb:raw post.imageattachments}
  </fieldset>
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
  <fieldset class="postcontent">
  <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
  <ul>
  {vb:raw post.imageattachmentlinks}
  </ul>
  </fieldset>
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['otherattachment']">
  <fieldset class="postcontent">
  <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
  <ul>
  {vb:raw post.otherattachments}
  </ul>
  </fieldset>
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
  <fieldset class="postcontent">
  <legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
  <ul>
  {vb:raw post.moderatedattachments}
  </ul>
  </fieldset>
  </vb:if>

  </div>
  <!-- / attachments -->
  </vb:if>
  </div>
  </div>
  <vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
  <div class="after_content">
  <vb:if condition="$show['postedited']">
  <!-- edit note -->
  <blockquote class="postcontent lastedited">
  <!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
  <vb:if condition="$show['postedithistory']">
  {vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date},
  {vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
  <vb:else />
  {vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
  </vb:if>
  <vb:if condition="$post['edit_reason']">
  <span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
  </vb:if>
  </blockquote>
  <!-- / edit note -->
  </vb:if>
  {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
  {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
  <vb:if condition="$post['signature']">


  <blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
  </vb:if>  {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
  </div>
  </vb:if>
  <div class="cleardiv"></div>
  </div>
  </div>
  <div class="postfoot">
  <!-- <div class="postfoot_container"> -->
  <div class="textcontrols floatcontainer">
  <span class="postcontrols">
  <img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
  <vb:if condition="$post['editlink']">
  <a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a>
  <span class="seperator">&nbsp;</span>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
  <a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a>
  <span class="seperator">&nbsp;</span>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$post['replylink']">
  <a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a>
  <vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['multiquote_post']">

  <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a>
  </vb:if>
  </span>
  <span class="postlinking">
  <vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
  <vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
  <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
  <span class="seperator">&nbsp;</span>
  </vb:if>
  </vb:if>

  {vb:raw template_hook.postbit_controls}
  {vb:raw post.iplogged}
  <vb:if condition="$post['forwardlink']">
  <a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
  <vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reputationlink']">
  <span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['infractionlink']">
  <a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['reportlink']">
  <a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
  </vb:if>

  <vb:if condition="$show['moderated']">
  <img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['spam']">
  <img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['deletedpost']">
  <vb:if condition="$show['managepost']">
  <a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
  <vb:else />
  <img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
  </vb:if>
  </vb:if>
  <vb:if condition="$show['redcard']">
  <a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
  <vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
  <a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
  </vb:if>
  </span>
  <!-- </div> -->
  </div>
  </div>
  <hr />
  </li>
  {vb:raw template_hook.postbit_end}

  کاربر مقابل از samsilte بابت این پست مفید تشکر کرده است:  تبادل لینک

  فال حافظ

  مترجم انلاین


  پشتیبان و برنامه ریز برای وبسایت شما

 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Nov 2010
  ورژن ویبولتین
  4.1.10
  نوشته ها
  1,313
  مورد پسند
  1,380 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  164

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط samsilte نمایش پست ها
  امضا نشون نمیده برای کاربران مشکل از کجاست
  خیلی دستکاری کردید، خراب شده
  اینو بزار. البته اول ببین از کدوم کلاس استفاده شده تو postbit.css
  کد:
  {vb:raw template_hook.postbit_start}
  <li class="postbitlegacy postbitim postcontainer" id="post_{vb:raw post.postid}">
  <!-- see bottom of postbit.css for .userinfo .popupmenu styles -->
  	<div class="posthead">
  		<vb:if condition="$show['inlinemod']"><label for="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}"></vb:if>
  			<span class="postdate {vb:raw post.statusicon}">
  				<vb:if condition="$show['announcement']">
  					<span class="date">{vb:rawphrase x_until_y, {vb:raw post.startdate}, {vb:raw post.enddate}}</span>
  				<vb:else />
  					<span class="date">{vb:raw post.postdate}<vb:if condition="!$show['detailedtime']">&nbsp;<span class="time">{vb:raw post.posttime}</span></vb:if></span>
  				</vb:if>
  			</span>
  			<span class="nodecontrols">
  				<vb:if condition="$post['postid'] AND $post['threadid'] AND !$show['moderated']">
  					<a name="post{vb:raw post.postid}" href="{vb:link thread, {vb:raw thread}, {vb:raw pageinfo_post}}#post{vb:raw post.postid}" class="<vb:if condition="$show['inlinemod']">ie</vb:if>postcounter">#{vb:raw post.postcount}</a><a id="postcount{vb:raw post.postid}" name="{vb:raw post.postcount}"></a>
  				</vb:if>
  				<vb:if condition="$show['moderated']">{vb:rawphrase moderated_post}</vb:if>
  				<vb:if condition="$show['inlinemod']">
  					<input class="postimod" type="checkbox" id="post_imod_checkbox_{vb:raw post.postid}" name="plist[{vb:raw post.postid}]" value="{vb:raw post.checkbox_value}" />
  				</vb:if>
  			</span>
  		<vb:if condition="$show['inlinemod']"></label></vb:if>
  	</div>
  	<div class="postdetails">
  		<div class="userinfo">
  			<div class="username_container">
  			<vb:if condition="$post['userid']">
  				{vb:raw memberaction_dropdown} {vb:raw post.onlinestatus}
  			<vb:else />
  				<span class="username guest">{vb:raw post.musername}</span> {vb:raw post.onlinestatus}
  			</vb:if>
  			</div>
  			</span>
  			
  			{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_left}
  			<span class="usertitle">
  				 <div class="post_field"><center><b>{vb:raw post.usertitle}</b></center></div>
  <vb:if condition="$post['rank']">
  				<span class="rank"> <div class="post_field"><center>{vb:raw post.rank}</center></div></span>
  			</vb:if>
  			<vb:if condition="$show['avatar']">
  <div class="usercenter">
  			 <div class="post_field"=a class="postuseravatar" href="{vb:link member, {vb:raw post}}" title="{vb:rawphrase {vb:raw post['onlinestatusphrase']}, {vb:raw post.username}}">
  <center>
  				<img src="{vb:raw post.avatarurl}" alt="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" title="{vb:rawphrase xs_avatar, {vb:raw post.username}}" />
  	</center>		</div></a>
  </div>
  			</vb:if> 
  
  			<vb:if condition="$post['userid']">
  				<hr />
  				<dl class="userinfo_extra">
  					<vb:if condition="$post['joindate']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase join_date}</dt> <dd>{vb:raw post.joindate}</dd></div></vb:if>
  					<vb:if condition="$post['field2']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase location_perm}</dt> <dd>{vb:raw post.field2}</dd></div></vb:if>
  					<vb:if condition="$post['age']"><div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase age}</dt> <dd>{vb:raw post.age}</dd></div></vb:if>
  					<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase 'posts'}</dt> <dd>{vb:raw post.posts}</dd></div>
  
  
  
  
  					{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right_after_posts}
  				</dl>
  				<vb:if condition="$show['infraction'] OR $show['reppower']">
  				<dl class="user_rep">
  					<vb:if condition="$show['infraction']">
    <div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase infractions}</dt> 
  					<dd>{vb:raw post.warnings}/{vb:raw post.infractions} ({vb:raw post.ipoints})</dd></div>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['reputation']">
  						<vb:if condition="$show['reppower']">
  	<div class="post_field"><dt>{vb:rawphrase reppower}</dt> 
  					<dd id="reppower_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reppower}</div></dd> 
  						</vb:if>
  					</vb:if>
  				</dl>
  				</vb:if>
  
  <vb:if condition="$show['reputation']">
  				<span class="postbit_reputation" id="repdisplay_{vb:raw post.postid}_{vb:raw post.userid}">{vb:raw post.reputationdisplay}</span>
  			</vb:if>
  
  				{vb:raw template_hook.postbit_userinfo_right}
  				<div class="imlinks">
  					{vb:raw post.icqicon} {vb:raw post.aimicon} {vb:raw post.msnicon} {vb:raw post.yahooicon} {vb:raw post.skypeicon}
  				</div>
  			</vb:if>
  		</div>
  		<div class="postbody">
  			<div class="postrow<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']"> has_after_content</vb:if>">
  				{vb:raw template_hook.postbit_messagearea_start}
  				<vb:if condition="$post['title'] OR $show['messageicon']">
  				<h2 class="title icon">
  					<vb:if condition="$show['messageicon']"><img src="{vb:raw post.iconpath}" alt="{vb:raw post.icontitle}" /> </vb:if>{vb:raw post.title}
  				</h2>
  				</vb:if>
  
  
  						<vb:if condition="$post['isfirstshown']">
  							{vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_start}
  							{vb:raw ad_location.thread_first_post_content}
  						</vb:if>
  						<vb:if condition="$post['islastshown']">
  							{vb:raw ad_location.thread_last_post_content}
  						</vb:if>
  				<div class="content<vb:if condition="$show['first_ad'] OR $show['last_ad']"> hasad</vb:if>">
  					<div id="post_message_{vb:raw post.postid}">
  						<blockquote class="postcontent restore ">
  							{vb:raw post.message}
  						</blockquote>
  					</div>
  
  					<vb:if condition="$show['attachments']">
  						<div class="attachments">
  
  						<vb:if condition="$show['thumbnailattachment']">
  							<fieldset class="postcontent">
  								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" alt="{vb:rawphrase attached_thumbnails}" /> {vb:rawphrase attached_thumbnails}</legend>
  								{vb:raw post.thumbnailattachments}
  							</fieldset>
  						</vb:if>
  
  						<vb:if condition="$show['imageattachment']">
  							<fieldset class="postcontent">
  								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
  								{vb:raw post.imageattachments}
  							</fieldset>
  						</vb:if>
  
  						<vb:if condition="$show['imageattachmentlink']">
  							<fieldset class="postcontent">
  								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_images}</legend>
  								<ul>
  								{vb:raw post.imageattachmentlinks}
  								</ul>
  							</fieldset>
  						</vb:if>
  
  						<vb:if condition="$show['otherattachment']">
  							<fieldset class="postcontent">
  								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attached_files}</legend>
  								<ul>
  								{vb:raw post.otherattachments}
  								</ul>
  							</fieldset>
  						</vb:if>
  
  						<vb:if condition="$show['moderatedattachment']">
  							<fieldset class="postcontent">
  								<legend><img src="{vb:stylevar imgdir_misc}/paperclip.png" class="inlineimg" /> {vb:rawphrase attachments_pending_approval}</legend>
  								<ul>
  								{vb:raw post.moderatedattachments}
  								</ul>
  							</fieldset>
  						</vb:if>
  
  						</div>
  					<!-- / attachments -->
  					</vb:if>
  				</div>
  			</div>
  			<vb:if condition="$show['postedited'] || $post['signature']">
  			<div class="after_content">
  				<vb:if condition="$show['postedited']">
  				<!-- edit note -->
  				<blockquote class="postcontent lastedited">
  <!--					<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png" class="inlineimg" alt="" /> -->
  					<vb:if condition="$show['postedithistory']">
  						{vb:rawphrase last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, 
  							{vb:raw post.edit_time}, {vb:raw post.historyurl}}
  					<vb:else />
  						{vb:rawphrase last_edited_by_x_on_y_at_z, {vb:raw post.edit_username}, {vb:raw post.edit_date}, {vb:raw post.edit_time}}
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$post['edit_reason']">
  						<span class="reason">{vb:rawphrase reason}:</span> {vb:raw post.edit_reason}
  					</vb:if>
  				</blockquote>
  				<!-- / edit note -->
  				</vb:if>
                      {vb:raw template_hook.postbit_signature_start}
                  {vb:raw ad_location.ad_showthread_firstpost_sig}
  				<vb:if condition="$post['signature']">
  		    		<blockquote class="signature restore"><div class="signaturecontainer">{vb:raw post.signature}</div></blockquote>
  				</vb:if>
                      {vb:raw template_hook.postbit_signature_end}
  			</div>
  			</vb:if>
  			<div class="cleardiv"></div>
  		</div>
  	</div>
  		<div class="postfoot">
  			<!-- <div class="postfoot_container"> -->
  			<div class="textcontrols floatcontainer">
  				<span class="postcontrols">
  					<img style="display:none" id="progress_{vb:raw post.postid}" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/progress.gif" alt="{vb:rawphrase loading_editor_please_wait}" />
  					<vb:if condition="$post['editlink']">
  						<a class="editpost" href="{vb:raw post.editlink}" name="vB::QuickEdit::{vb:raw post.postid}"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" id="editimg_{vb:raw post.postid}" alt="{vb:rawphrase edit_delete_message}" /> {vb:rawphrase edit_post}</a> 
  					<span class="seperator">&nbsp;</span>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
  						<a id="qr_{vb:raw post.postid}" class='quickreply' href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="replyimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase quick_reply_to_this_message}" /> {vb:rawphrase reply}</a> 
  					<span class="seperator">&nbsp;</span>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$post['replylink']">
  						<a id="qrwq_{vb:raw post.postid}" class="newreply" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow"><img id="quoteimg_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase reply_with_quote}" /> <vb:if condition="$post['forwardlink']">{vb:rawphrase reply_to_private_message}<vb:else />{vb:rawphrase reply_with_quote}</vb:if></a> 
  					<vb:if condition="$show['multiquote_post']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['multiquote_post']">
  						
  						 <a class="multiquote" href="{vb:raw post.replylink}" rel="nofollow" onclick="return false;" id="mq_{vb:raw post.postid}"><img id="mq_image_{vb:raw post.postid}" src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase multi_quote_this_message}" />&nbsp;</a> 
  					</vb:if>
  				</span>
  				<span class="postlinking">
  					<vb:if condition="!$post['forwardlink'] && THIS_SCRIPT != 'usernote' && THIS_SCRIPT != 'announcement'">
  						<vb:if condition="$promote_sectionid AND $promote_sectionid != -1">
  						    <a href="{vb:raw promote_url}" class="promotecms">{vb:rawphrase promote_to_article}</a>
                              <span class="seperator">&nbsp;</span>
  						</vb:if>
  					</vb:if>
  
  					{vb:raw template_hook.postbit_controls}
  					{vb:raw post.iplogged}
  					<vb:if condition="$post['forwardlink']">
  						<a class="forwardpost" href="{vb:raw post.forwardlink}" rel="nofollow"><img src="{vb:raw vboptions.cleargifurl}" alt="{vb:rawphrase forward_message}" /> {vb:rawphrase forward}</a>
  						<vb:if condition="$show['reputationlink'] OR $show['infractionlink'] OR $show['moderated'] OR $show['spam'] OR $show['deletedpost'] OR $show['redcard'] OR $show['yellowcard']"><span class="seperator">&nbsp;</span></vb:if>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['reputationlink']">
  						<span class="reputationpopupmenu popupmenu popupcustom" title="{vb:raw post.postid}"><a class="popupctrl reputation" title="{vb:rawphrase reputation}" href="reputation.php?{vb:raw session.sessionurl}do=addreputation&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" id="reputation_{vb:raw post.postid}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png" alt="{vb:rawphrase reputation}" /> -->&nbsp;</a></span>
  					</vb:if>
  
  					<vb:if condition="$show['infractionlink']">
  						<a class="infraction" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=report&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png" alt="{vb:rawphrase add_infraction_for_x, {vb:raw post.username}}" /> --> &nbsp;</a> &nbsp;
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['reportlink']">
  						<a class="report" href="{vb:raw post.reportlink}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase report_bad_post}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png" alt="{vb:rawphrase report_bad_post}" /> -->&nbsp;</a> &nbsp;
  					</vb:if>
  
  					<vb:if condition="$show['moderated']">
  						<img class="moderated" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/moderated_sm.png" alt="{vb:rawphrase moderated_post}" />
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['spam']">
  						<img class="spam" src="{vb:stylevar imgdir_misc}/spam_detected.png" alt="{vb:rawphrase spam_post}" />
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['deletedpost']">
  						<vb:if condition="$show['managepost']">
  							<a class="deleted" href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url}{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''}postings.php?{vb:raw session.sessionurl}do=managepost&amp;p={vb:raw post.postid}" title="{vb:rawphrase manage}">&nbsp;</a>
  						<vb:else />
  							<img class="deleted_nolink" class="inlineimage" src="{vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png" alt="{vb:rawphrase deleted_post}" />
  						</vb:if>
  					</vb:if>
  					<vb:if condition="$show['redcard']">
  						<a class="redcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_infraction}"><!-- <img src="{vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_infraction}" /> --> &nbsp;</a>
  						<vb:elseif condition="$show['yellowcard']" />
  							<a class="yellowcard" href="infraction.php?{vb:raw session.sessionurl}do=view&amp;p={vb:raw post.postid}" rel="nofollow" title="{vb:rawphrase received_warning}"><!--<img src="{vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png" alt="{vb:rawphrase received_warning}" /> --> &nbsp;</a>
  					</vb:if>
  				</span>
  			<!-- </div> -->
  			</div>
  		</div>
  	<hr />
  </li>
  {vb:raw template_hook.postbit_end}

  2 تشکر توسط:


 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  ورژن ویبولتین
  اخرین ورژن
  نوشته ها
  609
  مورد پسند
  350 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  درست شد ممنون

  میخوام امضا هم کادر بندی بشه


  postbit.css
  @charset "UTF-8";
  /* CSS Document */

  /* last edited notice */
  .lastedited {
  font-style:italic;
  padding-top: 1em;
  color: {vb:stylevar body_color};
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  /* clearoth; */
  }

  .lastedited a {
  color: {vb:stylevar body_color};
  }
  /* reputation image */
  .postbit_reputation {
  padding:0 0 0 3px;
  clearoth;
  displaylock;
  }
  img.repimg {
  padding:0;
  margin:0 0 0 -3px;
  display:inline;
  }

  .quickedit {
  border-top: {vb:stylevar tabslight_border};
  }
  /*signature */
  .signature {
  padding-top: 1em;
  border-top: {vb:stylevar signature_border};
  margin-top: 2em;
  }


  /*post bit*/
  .postbit, .postbitlegacy, .eventbit {
  margin-bottom: {vb:stylevar padding};
  displaylock;
  width: 100%;
  clearoth;
  position: relative;
  float: {vb:stylevar left};
  color: {vb:stylevar body_color};
  border: {vb:stylevar postbit_border};
  }

  .postbit object {
  clearoth;
  }

  .postbit .postdetails {
  width: 100%;
  displaylock;
  float: {vb:stylevar left};
  }

  .postrow {
  overflow: auto;
  }

  .postbit .posthead, .postbitlegacy .posthead, .eventbit .eventhead {
  background: {vb:stylevar postbithead_background};
  _background-image: none;
  border: {vb:stylevar postbithead_border};
  clearoth;
  displaylock;
  float: {vb:stylevar left};
  width: 100%;
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  padding: 4px 0;
  }

  .postbit .posthead .postdate, .postbitlegacy .posthead .postdate {
  displaylock;
  float:{vb:stylevar left};
  clear:{vb:stylevar right};
  width: 49%;
  margin-{vb:stylevar left}: 10px;
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  padding-{vb:stylevar left}: 15px;
  }

  .postbit .posthead .postdate.old, .postbitlegacy .posthead .postdate.old {
  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  }

  .postbit .posthead .postdate.new, .postbitlegacy .posthead .postdate.new {
  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_new.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  }

  .postbit .postdate .time {
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }

  .postbithead .postdate .time {
  color: {vb:stylevar body_color};
  }

  .postbit .userinfo .contact, .postbit .userinfo_noavatar .contact {
  position: relative;
  float: {vb:stylevar left};
  clear: {vb:stylevar right};
  width: 50%;
  displaylock;
  }
  .postbit .postuseravatarlink {
  displaylock;
  text-align: center;
  position: relative;
  top: 0;
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+5};
  float: {vb:stylevar left};
  clear: {vb:stylevar right};
  }

  .postbit .postuseravatarlink img {
  }


  .postbit .nodecontrols .postimod{
  top: 0;
  position:relative;
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }

  .postbit .userinfo, .postbit .userinfo_noavatar {
  background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  _background-image: none;
  clearoth;
  min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};
  height: auto !important;
  border-bottom:{vb:stylevar postbit_border};
  padding: 0.5em 0;
  width: 100%;
  float: {vb:stylevar left};
  }

  .postbit .userinfo .contact, .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .contact {
  display:inline-block;
  min-height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};
  height: auto !important;
  height: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize}+1-{vb:math {vb:math {vb:math {vb:stylevar font.fontSize}-1}*1.230}+{vb:stylevar padding}}};
  }
  .postbit .username_container {
  float: {vb:stylevar left};
  clear: {vb:stylevar right};
  displaylock;
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  }
  .postbit .userinfo .username_container .memberaction, .postbit .userinfo_noavatar .username_container .memberaction {
  display: inline;
  }

  .postbit .postdetails_noavatar .posthead, .postbit .postdetails_noavatar .userinfo .contact {
  margin-{vb:stylevar left}: 0;
  }
  /*
  .postbit .userinfo .postbit_reputation {
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_avatar_maxSize} + {vb:stylevar padding} + 5px};
  }
  */
  .postbit .userinfo .username, .postbit .userinfo_noavatar .username {
  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  font-weight: bold;
  }

  .postbit .userinfo_noavatar .imlinks img {
  display:inline;
  }
  .postbit .userinfo .username.guest, .postbit .userinfo_noavatar .username.guest {
  font-weight:normal;
  }

  .postbit .userinfo_noavatar .usertitle, .postbit .userinfo .usertitle, .postbit .userinfo_noavatar .rank, .postbit .userinfo .rank {
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  font-weight: bold;
  displaylock;
  clearoth;
  }
  .postbit .userinfo .userinfo_extra, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra {
  text-align: {vb:stylevar right};
  width: 300px;
  float: {vb:stylevar right};
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }

  .postbit .userinfo .userinfo_extra dl, .postbit .userinfo_noavatar .userinfo_extra dl {
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  float: {vb:stylevar right};
  width: 150px;
  }

  .postbit .userinfo_extra dl dt {
  float:{vb:stylevar left};
  displaylock;
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }

  .postbit .userinfo_extra dl dt:after {
  content:":";
  }
  .postbit .userinfo_extra dl dt.blank:after {
  content:none;
  }
  .postbit .userinfo_extra dl dd {
  displaylock;
  }

  .postbit .userinfo .moreinfo, .postbit .userinfo_noavatar .moreinfo {
  float: {vb:stylevar left};
  display: inline;
  }

  .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl {
  font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
  background: transparent;
  padding: 0;
  display:inline-block;
  }

  .postbit .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbit .userinfo_noavatar .popupmenu a.popupctrl:hover {
  color: {vb:stylevar link_color};
  text-decoration: {vb:stylevar linkhover_hoverDecoration};
  }

  .postbit .postbody {
  clear: both;
  color: {vb:stylevar postbit_color};
  }


  .postbit .postrow {
  font-family: {vb:stylevar forum_msg_font.fontFamily};
  }
  .postbit .postrow {
  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} 3em;
  font: {vb:stylevar forum_msg_font};
  }
  .postbit hr {
  display:none;
  }

  .postcontent {
  word-wrap: break-word;
  }


  .postbit .posttitle {
  displaylock;
  padding: {vb:stylevar padding};
  font-weightold;
  font: {vb:stylevar post_title_font};
  margin: 0;
  }

  .postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {
  max-width: {vb:stylevar image_medium_max};
  }

  /*postbit legacy*/

  .postbitlegacy hr, .eventbit hr {
  display: none;
  }

  .postbitlegacy .postdetails, .eventbit .eventdetails {
  float: {vb:stylevar left};
  width: 100%;
  background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  _background-image: none;
  }

  .postbitlegacy .posthead .time {
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  }

  .postbit .posthead .nodecontrols, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols, .eventbit .eventhead .nodecontrols {
  position: absolute;
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  {vb:stylevar right}: 0;
  top: 0;
  width: 50% ;
  padding: 4px {vb:stylevar padding} 0;
  text-align: {vb:stylevar right};
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  vertical-align: middle;
  }

  .postbit .posthead .nodecontrols a, .postbitlegacy .posthead .nodecontrols a, .eventbit .eventhead .nodecontrols a {
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  top: -2px;
  position:relative;
  }

  .postbitlegacy .posthead .nodecontrols img, .eventbit .eventhead .nodecontrols img {
  position: relative;
  top: 2px;
  padding: 0;
  }

  .postbitlegacy .posthead .nodecontrols .postimod, .eventbit .eventhead .nodecontrols .postimod {
  top: 0px;
  position:relative;
  margin-{vb:stylevar left}: 5px;
  }

  .postbitlegacy .postbody, .eventbit .eventdetails .eventbody {
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width};
  border-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar postbit_userinfo_border};
  background: {vb:stylevar postbit_background};
  _background-image: none;
  padding-bottom: 1em;
  }

  .postbitlegacy .postrow, .eventbit .eventrow, .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding} {vb:stylevar padding};
  font: {vb:stylevar forum_msg_font};
  color: {vb:stylevar postbit_color};
  }

  .postbitlegacy .userinfo {
  float:{vb:stylevar left};
  position: relative;
  width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  padding: 2px {vb:stylevar padding} {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  displaylock;
  background: {vb:stylevar postbit_userinfo_background};
  clearoth;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .rank, .postbitlegacy .userinfo .usertitle {
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  displaylock;
  clearoth;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .username_container {
  margin-bottom: 8px;
  }


  .postbitlegacy .userinfo .username_container .memberaction {
  display: inline;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar, .eventbit .userinfo .eventuseravatar {
  displaylock;
  margin:{vb:math {vb:stylevar padding}/3} auto 0;
  text-align:{vb:stylevar left};
  width: auto;
  float: {vb:stylevar left};
  clear: both;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .postuseravatar img, .eventbit userinfo .eventuseravatar img {
  border: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border};
  outline: {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline};
  max-width: {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2}- {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_outline.borderWidth}*2} - {vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_avatar_border.borderWidth}*2}};
  }

  .postbitlegacy .userinfo a.username, .eventbit .userinfo a.username {
  clear:{vb:stylevar right};
  font-size:{vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  font-weightold;
  width: auto;
  max-width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width} - {vb:math {vb:stylevar padding}*2} - 20px};
  word-wrapreak-word;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .guest.username, .eventbit .userinfo .guest.username {
  padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  displaylock;
  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  }

  .postbitlegacy dl.userinfo_extra, .postbitlegacy dl.user_rep {
  margin: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} 0;
  displaylock;
  float: {vb:stylevar left};
  width: 80px;
  }
  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt, .postbitlegacy dl.user_rep dt {
  float: {vb:stylevar left};
  text-align: {vb:stylevar left};
  /*color: {vb:stylevar shade_color};*/
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  margin-{vb:stylevar left}: 0;
  min-width:60px;
  width:auto !important;
  width:60px;
  }

  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dt:after, .postbitlegacy dl.user_rep dt:after {
  content: ":";
  }

  .postbitlegacy dl.user_rep dt.blank:after {
  content: none;
  }

  .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd, .postbitlegacy dl.userinfo_extra dd a, .postbitlegacy dl.user_rep dd {
  padding-bottom: 3px;
  }

  .postbitlegacy dl.user_rep img {
  margin-top: {vb:stylevar padding};
  }

  .postbitlegacy .imlinks {
  width: 100%;
  float: {vb:stylevar left};
  }

  .postbitlegacy .imlinks img {
  display:inline;
  }

  .postbitlegacy .title, .eventbit .title {
  displaylock;
  padding: {vb:stylevar padding};
  padding-{vb:stylevar left}: 0;
  font: {vb:stylevar post_title_font};
  }

  .postbit .postfoot, .postbitlegacy .postfoot, .eventbit .eventfoot {
  displaylock;
  position: relative;
  {vb:stylevar right}: 0;
  float: {vb:stylevar left};
  clearoth;
  /*vertical-align: bottom;*/
  background: transparent;
  /*height: {vb:math 16px + {vb:math 5px * 2}};*/
  font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  width: 100%;
  }

  .postbitlegacy .postrow.has_after_content {
  padding-bottom: 4em;
  }

  .postbitlegacy .after_content {
  position: relative;
  width: 100%;
  clearoth;
  }

  .postbitlegacy .signature, .postbitlegacy .lastedited {
  margin-top: 1em;
  padding: 1em {vb:stylevar padding} 0;
  }

  .postbit .postfoot .textcontrols, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols, .eventbit .eventfoot .eventcontrols {
  padding: 6px 0 4px;
  displaylock;
  background: {vb:stylevar postbit_foot_background};
  _background-image: none;
  font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  width: 100%;
  margin-{vb:stylevar right}: 10px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .postcontrols, .postbit .postfoot .postcontrols {
  float:{vb:stylevar right};
  padding-{vb:stylevar right}:{vb:stylevar padding};
  text-align:{vb:stylevar right};
  width:50%;
  }

  .postbitlegacy .postfoot .postlinking, .postbit .postfoot .postlinking {
  padding-{vb:stylevar left}:{vb:stylevar padding};
  }

  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.inline, .postbit .postfoot .textcontrols img.inline {
  position: absolute;
  top: 2px;
  {vb:stylevar left}: -1px;
  margin-{vb:stylevar right}: 1px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols span.seperator, .postbit .postfoot .textcontrols span.seperator {
  border-right:{vb:stylevar postfoot_separator_width} solid {vb:stylevar postfoot_separator_color};
  display: inline;
  width: {vb:stylevar postfoot_separator_width};
  margin: 0 5px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a, .postbit .postfoot .textcontrols a, .eventbit .eventfoot .eventcontrols a {
  -moz-border-radius: 0px;
  -webkit-border-radius: 0px;
  padding: 0;
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math 3px+20px};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  background: {vb:stylevar postbit_control_background};
  _background-image: none;
  color: {vb:stylevar postbit_control_color};
  font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  display:inline-block;
  /* margin needs to be left invariant of the text direction (LTR-RTL) */
  margin-left: 5px;
  }

  /* Text button hover images */
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam {
  padding-top: 2px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbit .postfoot .textcontrols img.moderated, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.spam, .postbit .postfoot .textcontrols img.spam, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink, .postbit .postfoot .textcontrols img.deleted_nolink {
  padding-top: 2px;
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left} ;
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.editpost:hover, .eventbit .eventfoot .textcontrols a.editevent:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/edit_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.quickreply:hover, .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.forwardpost:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reply_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.newreply:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.newreply:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/quote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote-back_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  padding-bottom:1px;
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.multiquote:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/multiquote_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms {
  background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.promotecms:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_cms}/promote_small-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.infraction:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.infraction:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/add-infraction_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report, .postbit .postfoot .textcontrols a.report {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.report:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.report:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/report-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog {
  background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.blog:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.blog:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_misc}/blog/blogpost_40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left} ;
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.reputation:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.reputation:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/reputation-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.ip:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.ip:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/ip-40b-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.redcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.redcard:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/red-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.yellowcard:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/yellow-card_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.deleted:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a.deleted:hover {
  background: url({vb:stylevar imgdir_button}/deleted_sm-hover.png) no-repeat {vb:stylevar postbit_control_hover_background} {vb:stylevar left};
  padding: {vb:stylevar postbit_control_padding};
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar postbit_control_padding}+20};
  border: {vb:stylevar postbit_control_hover_border};
  }
  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover {
  color: {vb:stylevar postbit_control_hover_color};
  background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};
  _background-image: none;
  }

  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a.highlight, .postbit .postfoot .textcontrols a.highlight {
  background-color: {vb:stylevar postbit_control_hover_background.backgroundColor};
  }

  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a img, .postbit .postfoot .textcontrols a img {
  position: absolute;
  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};
  {vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+1};
  }

  .postbitlegacy .postfoot .textcontrols a:hover img, .postbit .postfoot .textcontrols a:hover img {
  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/5};
  }

  /*post bit deleted*/
  .postbitdeleted, .postbitignored {
  margin-bottom: {vb:stylevar padding};
  displaylock;
  width: 100%;
  clearoth;
  position: relative;
  color: {vb:stylevar body_color};
  border: {vb:stylevar postbit_border};
  float: {vb:stylevar left};
  background: {vb:stylevar postbit_deleted_background};
  _background-image: none;
  }

  .postbitdeleted hr, .postbitignored hr {
  display: none;
  }

  .postbitdeleted .posthead, .postbitignored .posthead {
  display:table;
  background: {vb:stylevar postbithead_background};
  _background-image: none;
  border: {vb:stylevar postbithead_border};
  height: {vb:math {vb:stylevar padding}+6};
  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/5+2} 0;
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  width: 100%;
  margin: -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} -{vb:stylevar postbithead_border.borderWidth}{vb:stylevar postbithead_border.units} 0;
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }

  .postbitdeleted .posthead .date, .postbitignored .posthead .date {
  display:inline-block;
  padding-{vb:stylevar left}: {vb:math {vb:stylevar padding}+4};
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  background:transparent url({vb:stylevar imgdir_statusicon}/post_old.png) no-repeat center {vb:stylevar left};
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }

  .postbitdeleted .posthead .date .time, .postbitignored .date .time {
  color: {vb:stylevar postbithead_color};
  margin-{vb:stylevar left}: {vb:stylevar padding};
  font: {vb:stylevar postbithead_font};
  }

  .postbitdeleted .posthead .postimod, .postbitignored .posthead .postimod {
  position: absolute;
  {vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
  }

  .postbitdeleted .postbody, .postbitignored .postbody {
  padding: 0;
  }

  .postbitdeleted .postrow, .postbitignored .postrow {
  padding: {vb:stylevar padding};
  }

  .postbitdeleted .userinfo .memberaction, .postbitignored .userinfo .memberaction {
  display: block;
  }


  .postbitdeleted .userinfo, .postbitignored .userinfo {
  displaylock;
  background: transparent;
  position: relative;
  clear: both;
  padding: {vb:math {vb:stylevar padding}/2} {vb:stylevar padding};
  border-bottom: {vb:stylevar postbit_border};
  word-wrap: break-word;
  }

  .postbitdeleted .userinfo .username, .postbitignored .userinfo .username {
  displaylock;
  float: {vb:stylevar left};
  clear: {vb:stylevar right};
  font-size: {vb:stylevar font.fontSize}{vb:stylevar font.units};
  /*font-weightold;*/
  }

  .postbitdeleted .userinfo .moreinfo, .postbitignored .userinfo .moreinfo {
  float: {vb:stylevar left};
  displaylock;
  position: relative;
  top: -5px;
  }

  .postbitdeleted .userinfo .usertitle, .postbitignored .userinfo .usertitle {
  clearoth;
  displaylock
  width: 100%;
  }

  .postbitdeleted .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover, .postbitignored .userinfo .popupmenu a.popupctrl:hover {
  color: {vb:stylevar link_color};
  text-decoration: {vb:stylevar linkhover_textDecoration};
  }

  .postbitdeleted .title, .postbitignored .title {
  font: {vb:stylevar post_title_font};
  }

  .postbitdeleted .nodecontrols, .postbitignored .nodecontrols {
  padding: 4px 0;
  padding-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar padding};
  text-align: {vb:stylevar right};
  background: {vb:stylevar postbit_foot_background};
  _background-image: none;
  font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  height: 16px;
  }

  .postbitdeleted .nodecontrols .textcontrol, .postbitignored .nodecontrols .textcontrol {
  background: {vb:stylevar postbit_control_background};
  _background-image: none;
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  font: {vb:stylevar postbit_control_font};
  }

  .postbitdeleted .nodecontrols a.textcontrol:hover, .postbitignored .nodecontrols a.textcontrol:hover {
  background: {vb:stylevar postbit_control_hover_background};
  _background-image: none;
  border: {vb:stylevar postbit_control_border};
  }

  .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
  background-color:transparent;
  }

  .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
  .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
  background-color:transparent;
  color:inherit;
  }
  .postbit .userinfo .popupmenu .popupctrl {
  color:auto;
  }

  .postbit.imod_highlight .userinfo_noavatar,
  .postbit.imod_highlight .userinfo,
  .postbit.imod_highlight .postbody,
  .postbitlegacy.imod_highlight .postdetails,
  .postbitlegacy.imod_highlight .userinfo,
  .postbitlegacy.imod_highlight .postbody,
  .postbitdeleted.imod_highlight,
  .postbitignored.imod_highlight {
  background:{vb:stylevar imodhilite_backgroundColor};
  color: {vb:stylevar body_color};
  }


  /* start styles for postbit_legacy */
  .userinfo .popupmenu:hover a.popupctrl {
  background-color:transparent;
  }
  .userinfo .popupgroup .popupmenu:hover a.popupctrl.active,
  .userinfo .popupmenu a.popupctrl.active {
  background-color:transparent;
  color:inherit;
  }
  .postbitlegacy .userinfo .popupmenu .popupctrl {
  color:auto;
  }
  /* end styles for postbit_legacy */

  img.onlinestatus_noavatar {
  position: relative;
  top: 5px;
  {vb:stylevar left}: -56px;
  }
  img.onlinestatus {
  position: relative;
  top: 5px;
  {vb:stylevar left}: -4px;
  }

  /* last edited */
  .postbody fieldset {
  background: {vb:stylevar postbit_boxed_background};
  _background-image: none;
  -moz-border-radius: {vb:stylevar border_radius};
  padding: {vb:stylevar postbit_boxed_padding};
  font-size: {vb:stylevar postbit_boxed_fontSize};
  }

  .postbody img.inlineimg {
  position: relative;
  top: 2px;
  }

  .postbody .lastedited .reason {
  font-weight: bold;
  }

  .postbitlegacy .userinfo .userinfo_extra {
  width:{vb:math {vb:stylevar postbitlegacy_userinfo_width}-{vb:math {vb:stylevar padding}*2}};
  float: {vb:stylevar left};
  font-size: {vb:stylevar small_fontSize};
  }

  .hasad {
  displaylock;
  margin-{vb:stylevar right}: {vb:stylevar ad_post_maxWidth};
  }
  ویرایش توسط samsilte : 2011/04/11 در ساعت 05:47 AM


  تبادل لینک

  فال حافظ

  مترجم انلاین


  پشتیبان و برنامه ریز برای وبسایت شما


 5. Top | #4
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  ورژن ویبولتین
  اخرین ورژن
  نوشته ها
  609
  مورد پسند
  350 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  کسی نیست مشکل من رو حل کنه


  تبادل لینک

  فال حافظ

  مترجم انلاین


  پشتیبان و برنامه ریز برای وبسایت شما


 6. Top | #5
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Dec 2010
  ورژن ویبولتین
  اخرین ورژن
  نوشته ها
  609
  مورد پسند
  350 بار
  اطلاعات
  میزان امتیاز
  75

  پیش فرض

  کسی کار مارو راه نمیندازه


  تبادل لینک

  فال حافظ

  مترجم انلاین


  پشتیبان و برنامه ریز برای وبسایت شما


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •