دوستان من برای انجمنم چطوری یه آمارگیر کامل و دقیق بزارم ؟

با تشکر