سلام دوستان

چند بازی به صورت دستی اضافه کردم ولی ثبت نمیشه رکورد هاشون چی کار باید بکنم؟

وقتی sumbit record میزنم این پنجره میاد