برای ایجاد hover برای پس زمینه ( backgraound ) انجمن ها و زیرانجمن ها با رفتن کلیک موس بر روی ان ها به شکل زیر


c.JPGکافیه که کد زیر رو به انتهای قالب vbulletin.css اضافه کنید


کد:
.forumrow:hover, .threadbit > div:hover { background: #EFFFFF !important; }


Enjoy