پاکسازی کل آمار پیام خصوصی
راهی هست که پیام خصوصی ها انجمن رو پاک کنم
اون راهی که از طریق کاربران میره رو نمیخوام
اینکه همه رو باهم پاک کنم