تبلیغات در اینترنتPanypay
نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6

مقاله: آموزش تغییر شکل ظاهری موس در انجمن های ویبولتین با شکل های متفاوت

  1. آموزش تغییر شکل ظاهری موس در انجمن های ویبولتین با شکل های متفاوت »

   آموزش تغییر شکل ظاهری موس در انجمن های ویبولتین با شکل های متفاوت

   نگارش: , by (مدیر بخش)
   2013/10/05 04:52 PM
   امتیاز: 

   درود

   امروز با تغییر شکل ظاهری موس در خدمت شما عزیزان هستیم

   نمونه های زیادی رو میزارم که از هر کدومش خوشتون اومد از اون استفاده کنید

   فقط کافیه کد ها در انتهای قالب header وارد کنید

   نمونه اول :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-2/nat193.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/03/26/nat193.html" target="_blank" title="Mushroom"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Mushroom" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه دوم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1002.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/17/cow-print-pointer.html" target="_blank" title="Cow Print Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cow Print Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه سوم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-1/oth69.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/08/19/oth69.html" target="_blank" title="Techy Blade"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Techy Blade" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه چهارم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-3/nat262.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/05/01/nat262.html" target="_blank" title="Cat Stretching"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cat Stretching" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه پنجم:
   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-1/cur1.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-1/cur1.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/04/21/cur1-11.html" target="_blank" title="Electricity Lightning"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Electricity Lightning" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه ششم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1015.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1015.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/22/x-steel-diagonal-resize.html" target="_blank" title="X-Steel - Diagonal Resize"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="X-Steel - Diagonal Resize" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه هفتم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1067.ani), url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1067.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/06/13/multicursor-handwriting.html" target="_blank" title="Multicursor - Handwriting"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Multicursor - Handwriting" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه هشتم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-7/cur640.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-7/cur640.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/12/17/oxygen-blue-curve-working.html" target="_blank" title="Oxygen Blue Curve - Working"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Oxygen Blue Curve - Working" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه نهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-2/hol151.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-2/hol151.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2006/02/14/hol151.html" target="_blank" title="Trail Of Waving Hearts"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Trail Of Waving Hearts" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه دهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/smilies/smi-3/smi211.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/10/13/trollface-problem-coolface-rage-face-comics.html" target="_blank" title="Trollface / Problem? / Coolface - Rage Face Comics"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Trollface / Problem? / Coolface - Rage Face Comics" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه یازدهم:   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1089.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/06/24/s-pink-premium-pointer.html" target="_blank" title="S Pink Premium Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="S Pink Premium Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه دوازدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-10/cur938.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-10/cur938.gif), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/12/21/groovy-pointer.html" target="_blank" title="Groovy Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Groovy Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه سیزدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-8/cur727.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-8/cur727.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/01/22/night-diamond-link-select.html" target="_blank" title="Night Diamond - Link Select"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Night Diamond - Link Select" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه چهاردهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1391.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1391.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/20/the-elders-scroll-skyrim-background.html" target="_blank" title="The Elders Scroll Skyrim Background"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="The Elders Scroll Skyrim Background" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه پانزدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-6/cur531.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/10/09/unborn-8-0-red-pointer.html" target="_blank" title="Unborn 8.0 Red Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Unborn 8.0 Red Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه شانزدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1053.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1053.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/11/chrome-background.html" target="_blank" title="Chrome - Background"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Chrome - Background" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه هفدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1054.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/11/chrome-pointer.html" target="_blank" title="Chrome Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Chrome Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه هجدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth638.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/04/01/free-lines-arrow.html" target="_blank" title="Free Lines Arrow"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Free Lines Arrow" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه نوزدهم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-8/cur756.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/02/22/buff-22.html" target="_blank" title="Buff"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Buff" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   نمونه بیستم :   کد:
   <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/symbols/sym-6/sym550.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/12/20/heartless-15.html" target="_blank" title="Heartless"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Heartless" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>

   موفق باشید


   پ.ن: نمونه های بعدی رو در روز های آینده در همین تاپیک قرار میدم
   ویرایش توسط FoX FuN : 2013/10/05 در ساعت 04:58 PM
 1. Top | #2
  مدیر بخش

  ورژن ویبولتین
  4.2.2
  نوشته ها
  6,613
  میزان امتیاز
  813

  پیش فرض

  درود

  نمونه های بعدی که قولش رو داده بودم :

  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-12/cur1081.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2013/02/28/firefly-pointer-2.html" target="_blank" title="Firefly Pointer 2"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Firefly Pointer 2" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-12/cur1080.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2013/02/28/firefly-pointer.html" target="_blank" title="Firefly Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Firefly Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1066.ani), url(http://ani.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1066.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/06/13/multicursor-busy.html" target="_blank" title="Multicursor - Busy"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Multicursor - Busy" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-10/cur969.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-10/cur969.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/12/29/metal-set-link-select.html" target="_blank" title="Metal Set - Link Select"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Metal Set - Link Select" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-10/cur970.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/12/29/metal-pointer.html" target="_blank" title="Metal Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Metal Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1028.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1027.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/22/x-steel-wait.html" target="_blank" title="X-Steel - Wait"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="X-Steel - Wait" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1031.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/22/x-steel-pointer-2.html" target="_blank" title="X-Steel Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="X-Steel Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-11/cur1030.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/22/x-steel-link-select-2.html" target="_blank" title="X-Steel - Link Select 2"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="X-Steel - Link Select 2" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-6/hol512.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-6/hol512.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/20/valentine-s-day-pumping-heart.html" target="_blank" title="Valentine's Day Pumping Heart"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Valentine's Day Pumping Heart" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/holidays/hol-6/hol514.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/01/20/valentine-s-day-arrow-through-the-heart.html" target="_blank" title="Valentine's Day Arrow Through The Heart"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Valentine's Day Arrow Through The Heart" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-9/oth831.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2012/02/05/zombie-hand-pointer.html" target="_blank" title="Zombie Hand Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Zombie Hand Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-1/cur22.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-1/cur22.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2005/07/26/cur22.html" target="_blank" title="Small Fast"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Small Fast" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-9/cur881.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/12/10/silver-pointer-15.html" target="_blank" title="Silver Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Silver Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1340.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/05/league-of-legends-pointer.html" target="_blank" title="League Of Legends Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="League Of Legends Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/nature/nat-10/nat943.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/11/04/elegant-rose-15.html" target="_blank" title="Elegant Rose"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Elegant Rose" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1322.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/10/14/angry-birds-hand.html" target="_blank" title="Angry Birds - Hand"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Angry Birds - Hand" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1324.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/10/14/angry-birds-15.html" target="_blank" title="Angry Birds"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Angry Birds" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-14/gam1321.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/10/14/angry-birds-link-select.html" target="_blank" title="Angry Birds - Link Select"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Angry Birds - Link Select" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/others/oth-6/oth551.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2011/02/16/emerald-9.html" target="_blank" title="Emerald"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Emerald" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-7/cur610.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/12/17/oxygen-black-11.html" target="_blank" title="Oxygen Black"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Oxygen Black" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-7/cur686.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/12/17/oxygen-chrome-12.html" target="_blank" title="Oxygen Chrome"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Oxygen Chrome" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-3/gam249.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-3/gam249.png), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/22/world-of-warcraft-wow-pointer-7.html" target="_blank" title="World Of Warcraft, WoW Pointer 7"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="World Of Warcraft, WoW Pointer 7" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-3/gam257.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/22/world-of-warcraft-wow-pointer-14.html" target="_blank" title="World Of Warcraft, WoW Pointer 14"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="World Of Warcraft, WoW Pointer 14" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-4/gam379.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/22/world-of-warcraft-wow-hand-armor-2.html" target="_blank" title="World Of Warcraft, WoW Hand Armor 2"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="World Of Warcraft, WoW Hand Armor 2" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/games/gam-4/gam375.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/22/world-of-warcraft-wow-glowing-hand-armor.html" target="_blank" title="World Of Warcraft, WoW Glowing Hand Armor"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="World Of Warcraft, WoW Glowing Hand Armor" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur117.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/17/cool-red-outer-glow-pointer.html" target="_blank" title="Cool Red Outer Glow Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cool Red Outer Glow Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur119.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/17/cool-purple-outer-glow-pointer.html" target="_blank" title="Cool Purple Outer Glow Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cool Purple Outer Glow Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur116.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/17/cool-blue-outer-glow-pointer.html" target="_blank" title="Cool Blue Outer Glow Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cool Blue Outer Glow Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>  کد:
  <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur118.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2008/12/17/cool-grey-outer-glow-pointer.html" target="_blank" title="Cool Grey Outer Glow Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Cool Grey Outer Glow Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>


 2. Top | #3
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  155
  میزان امتیاز
  21

  پیش فرض

  سلام.
  تشکر از مطلب عالی.
  یه نمونه نمیتونی کار کنی که تصویر ماشینی.لاستیکی.رینگی چیزی باشه مرتبط با خودرو که در انجمن های خودرویی بشه کارش کرد؟

 3. Top | #4
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3
  نوشته ها
  7
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  سلام لطفا مراحل کار رو کامل بفرمایید.مثال:ادمین cp>......والی آخر.تشکر.

 4. Top | #5
  پاسخگو و راهنمای سایت

  ورژن ویبولتین
  :|:
  نوشته ها
  3,415
  میزان امتیاز
  391

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط ahmadsahel نمایش پست ها
  سلام لطفا مراحل کار رو کامل بفرمایید.مثال:ادمین cp>......والی آخر.تشکر.
  استایل ها & قالب ها=>جست و جو در قالب ها=>جستجو کنینheader
  اضافه کنین

  کاربر مقابل از Mr.AryA بابت این پست مفید تشکر کرده است:


 5. Top | #6
  کاربر سایت

  ورژن ویبولتین
  3
  نوشته ها
  7
  میزان امتیاز
  0

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط MyBirds نمایش پست ها
  استایل ها & قالب ها=>جست و جو در قالب ها=>جستجو کنینheader
  اضافه کنین
  متشکرم.پایدارباشید.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کسانی که این مقاله را دیده اند از این مقاله ها نیز بازدید کرده اند

 1. آموزش تغییر فونت انجمن به Tahoma (تاهما) در ویبولتین 4
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 140
  آخرين نوشته: 2016/11/02, 07:16 PM
 2. آموزش تصویری تغییر فاوآیکون در ویبولتین
  توسط MR.Shadow در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 22
  آخرين نوشته: 2015/06/13, 09:23 PM
 3. آموزش تغییر اندازه تصاویر پیوست شده در ویبولتین
  توسط MR.Shadow در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/08/01, 01:51 PM
 4. آموزش تغییر Pagination به حالت قدیمی در ویبولتین 5
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2014/03/02, 09:51 AM
 5. آموزش تغییر سیستم ورود ویبولتین 4 به ویبولتین 3
  توسط VBIran در انجمن آموزش های وی بولتین
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2011/03/13, 02:54 PM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •