سلام دوستان
من کار با vbulletin رو تازه شروع کردم.
font-face@ رو بلدم و می دونم چطور باید پیاده سازی کنم؛ اما نمی دونم دستورات font-face@ رو کجا قرار بدم.

ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.