سلام دوستان
من کار با vbulletin رو تازه شروع کردم.
[email protected] رو بلدم و می دونم چطور باید پیاده سازی کنم؛ اما نمی دونم دستورات [email protected] رو کجا قرار بدم.

ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید.