همچین هکی وجود نداره عزیز ولی اگه ورژن وی بی ها یکی هست بک اپ دیتا بیس رو ری استور کن بعد بقیه چیز ها رو پاک کن که نمیخوایشون