تبلیغات در اینترنتPanypay
صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 1 به 10 از 33

موضوع: دوتا مشکل جدی

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  با سلام خدمت کاربران و مدیران سایت وی بی بی ایران چند تا مشکل دارم که می گم:
  اولی من امضا کاربران را کاربندی کردم به وسیله ی این آموزش:
  آموزش کادربندی امضا در ویبولتین 3 مانند وی بی ایران
  ولی به نوشته های کاربران خیلی می چسبه راهی نیست بشه جداش کرد و مثل خود وی بی بی ایران کرد؟
  ===========================
  دومی:من پست بیتم را اینطوری کردم:
  طبق این آموزش ولی چندتا بخش اضافی یعنی کادر خالی داره و بخش های مثل:
  Thanks received: و
  امتیاز: 10 و
  موضوع ها: و اون جاهای خالی که است حذف بشه و یکی دیگه مشکلی که داره وقتی این پست بیت را می زارم امضای که کادر بندی امضای که قبلا گذاشته بودم حذف میشه:
  این آموزش کادربندی امضا است:
  آموزش کادربندی امضا در ویبولتین 3 مانند وی بی ایران
  من کدو می زارم اگر کسی بلده هردوش درست کنه ممنون.
  کد پست بیت خود قالب:
  کد PHP:
  $template_hook[postbit_start]
  <
  table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <
  tr>
      <if 
  condition="$show['announcement']">
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2">
              <
  img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
              <
  phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
          </
  td>
      <else />
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]>
              <!-- 
  status icon and date -->
              <
  a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
              
  $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
              
  $post[firstnewinsert]
              <!-- / 
  status icon and date -->
          </
  td>
          <
  td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]">
              &
  nbsp;
              <if 
  condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
              
  <if condition="$show['inlinemod']">
                  <
  input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
              </if>
          </
  td>
      </if>
  </
  tr>
  <
  tr valign="top">
      <
  td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px" align="center">

              <
  div id="postmenu_$post[postid]">
                  <if 
  condition="$show['profile']">
                  <
  class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
                  <
  script type="text/javascript"vbmenu_register("postmenu_$post[postid]"true); </script>
                  <else />
                  $post[musername]
                  </if>
              </div>

              <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
              <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
              $template_hook[postbit_userinfo_left]

              <if condition="$show['avatar']">
                  <div class="smallfont">
                      &nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
                  </div>
              </if>

              <div class="smallfont">
                  &nbsp;<br />
                  <if condition="$post['joindate']"><div class="pb_info">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></if>
                  <if condition="$post['field2']"><div class="pb_info">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
                  <if condition="$post['age']"><div class="pb_info">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
                  <div  class="pb_info">
                      $vbphrase[posts]: $post[posts]
                  </div>
                  $template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]
                  <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
                  <if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']"><div class="pb_info">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span></div> </if><div class="pb_info"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
                  $template_hook[postbit_userinfo_right]
                  <div>$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div>
              </div>

      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      <else />
      <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]">
      </if>
          $template_hook[postbit_messagearea_start]
          <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
              <!-- icon and title -->
              <div class="smallfont">
                  <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
                  <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
              </div>
              <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
              <!-- / icon and title -->
          </if>

          <!-- message -->
          <div id="post_message_$post[postid]">
              $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
              $post[message]
          </div>
          <!-- / message -->

          <if condition="$show['attachments']">
          <!-- attachments -->
              <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">

              <if condition="$show['thumbnailattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[thumbnailattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['imageattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
                      $post[imageattachments]
                      </div>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['imageattachmentlink']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[imageattachmentlinks]
                      </table>
                      </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['otherattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[otherattachments]
                      </table>
                  </fieldset>
              </if>

              <if condition="$show['moderatedattachment']">
                  <fieldset class="fieldset">
                      <legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
                      <table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
                      $post[moderatedattachments]
                      </table>
                  </fieldset>
              </if>

              </div>
          <!-- / attachments -->
          </if>

          $template_hook[postbit_signature_start]
          $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 

          <if condition="$post['signature']"> 
          <!-- sig --> 
              <div class="mysignature"> 
               امضای کاربر : <br /> 
                  $post[signature] 
              </div> 
          <!-- / sig --> 
          </if> 
          $template_hook[postbit_signature_end]

          <if condition="$show['postedited']">
          <!-- edit note -->
              <div class="smallfont">
                  <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
                  <em>
                      <if condition="$show['postedithistory']">
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
                      <else />
                          <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
                      </if>
                      <if condition="$post['edit_reason']">
                          $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
                      </if>
                  </em>
              </div>
          <!-- / edit note -->
          </if>

      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">
          $post[onlinestatus]
          <if condition="$show['reputationlink']">
              <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
              <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
          </if>
          <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
          <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
          $post[iplogged]
          &nbsp;
      </td>
      <if condition="$show['moderated']">
      <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
      <else />
      <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px">
      </if>
          <!-- controls -->
          <if condition="$post['editlink']">
              <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
              <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$post['forwardlink']">
              <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$post['replylink']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['multiquote_post']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
              <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
          </if>
          <if condition="$show['moderated']">
              <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
          </if>
          <if condition="$show['spam']">
              <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
          </if>
          <if condition="$show['deletedpost']">
              <if condition="$show['managepost']">
                  <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
              <else />
                  <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
              </if>
          </if>
          <if condition="$show['redcard']">
              <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
          <else />
              <if condition="$show['yellowcard']">
                  <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
              </if>
          </if>
          $template_hook[postbit_controls]
          <!-- / controls -->
      </td>
  </tr>
  </table>
  $template_hook[postbit_end]

  <!-- post $post[postid] popup menu -->
  <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
      <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
      <tr>
          <td class="thead">$post[username]</td>
      </tr>
      <if condition="$show['profile']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['pmlink']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['emaillink']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['homepage']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$show['search']">
          <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      <if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
      <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
      </if>
      $template_hook[postbit_user_popup]
      </table>
  </div>
  <!-- / post $post[postid] popup menu --> 
  ===========
  کد پست بیتی که من گذاشتم:
  کد PHP:
  $template_hook[postbit_start] <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"><tr> <if condition="$show['announcement']"> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2"> <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /> <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase> </td> <else /> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> <!-- status icon and date --> <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>             $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>             $post[firstnewinsert]             <!-- / status icon and date --> </td> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> &nbsp; <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if> <if condition="$show['inlinemod']"> <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" /> </if> </td> </if> </tr> <tr valign="top"> <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
              
  <div id="postmenu_$post[postid]"> <if condition="$show['profile']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div> <script type="text/javascript"vbmenu_register("postmenu_$post[postid]"true); </script> <else />                 $post[musername]                 </if> </div> 
              <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if>             $template_hook[postbit_userinfo_left] 
  <if condition="$show['avatar']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a> </div> </div> <else /> <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> <div class="postbit-mini-box" align="center"> <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" /> </div> </if> 

              </if> <div class="smallfont"> 
                  <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if> <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if> <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> <div><div class="postbit-mini-box">                 $vbphrase[posts]: $post[posts]                 </div></div> 
  <div><div class="postbit-mini-box">                  $vbphrase[threads]: $post[threads]                 </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div> 
                  <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div> 
   <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div> </div> 
                  <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>                                 $template_hook[postbit_userinfo_right]                 </td> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> <else /> <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> </if>         $template_hook[postbit_messagearea_start]         <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']"> <!-- icon and title --> <div class="smallfont"> <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if> <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if> </div> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <!-- / icon and title --> </if> 
          <!-- message --> <div id="post_message_$post[postid]">             $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]                <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]"> <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font> <else />     $post[message]     </if> </div> <!-- / message --> 
          <if condition="$show['attachments']"> <!-- attachments --> <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
              </div> <!-- / attachments --> </if> 
          $template_hook[postbit_signature_start]         $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
                  $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 

          <if condition="$post['signature']"> 
          <!-- sig --> 
              <div class="mysignature"> 
               امضای کاربر : <br /> 
                  $post[signature] 
              </div> 
          <!-- / sig --> 
          </if>
   
          <if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <div class="smallfont"> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <em> <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase> <else /> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase> </if> <if condition="$post['edit_reason']">                         $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]                     </if> </em> </div> <!-- / edit note --> </if> 
      </td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">         $post[onlinestatus]         <if condition="$show['reputationlink']"> <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span> <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if> </if> <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if> <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>         $post[iplogged]         &nbsp; </td></div></div> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> <else /> <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> </if> <!-- controls --> <if condition="$post['editlink']"> <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" /> <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['forwardlink']"> <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['replylink']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['multiquote_post']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a> </if> <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['moderated']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['spam']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['deletedpost']"> <if condition="$show['managepost']"> <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" /> </if> </if> <if condition="$show['redcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a> <else /> <if condition="$show['yellowcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a> </if> </if>         $template_hook[postbit_controls]         <!-- / controls --> </td> </tr> </table> $template_hook[postbit_end] 
  <!-- post $post[postid] popup menu --> <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">$post[username]</td> </tr> <if condition="$show['profile']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr> </if> <if condition="$show['pmlink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['emaillink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['homepage']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['search']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr> </if>     $template_hook[postbit_user_popup]     </table> </div> <!-- / post $post[postid] popup menu --> 
  ====================
  ممنون
  ویرایش توسط digital : 2013/10/15 در ساعت 07:37 PM دلیل: ادغام دو پست
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  Dec 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2
  نوشته ها
  3,123
  مورد پسند
  2,994 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 30.0.1599.69
  میزان امتیاز
  388

  پیش فرض

  درود
  اون آموزشی رو که شما انجامش دادین واسه وی بی 3 هست
  ایران سمپاد
  نخستین انجمن رسمی سمپاد در ایران
  محیطی گرم و صمیمی و متفاوت
  با حضور برترین مشاوران تحصیلی
  www.iransampad.ir

 4. Top | #3
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط SelenaTor نمایش پست ها
  درود
  اون آموزشی رو که شما انجامش دادین واسه وی بی 3 هست
  من هم نخسه وی بی ام 3.8.4 است

 5. Top | #4
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  5.1.5
  سن
  22
  نوشته ها
  4,060
  مورد پسند
  2,645 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 30.0.1599.69
  میزان امتیاز
  464

  پیش فرض

  ادرس سایت؟
  .Everybody talks about the weather, we don't

 6. Top | #5
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Mr.Parsa نمایش پست ها
  ادرس سایت؟
  آدرس انجمن خدمت شما:
  QTE Forum - صفحه اصلی
  فقط اون قسمت های که در بالا گفتم نباشه
  راستی کادر امضا را داخل کد گذاشتم اگر میشه اون بخش های اضافه را حذف کنید مثل تصویر که در زیر گذاشتم:این های که دورش را قرمز کردم:
  Untitled111.jpg

  ممنون
  ویرایش توسط digital : 2013/10/15 در ساعت 06:28 PM

 7. Top | #6
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  گذاشتم اطلاعاتم را

  کمک کنید
  ویرایش توسط digital : 2013/10/15 در ساعت 10:48 PM دلیل: ادغام دو پست

 8. Top | #7
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  5.1.5
  سن
  22
  نوشته ها
  4,060
  مورد پسند
  2,645 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 30.0.1599.69
  میزان امتیاز
  464

  پیش فرض

  برای کادر بندی :

  .mysignature { سرچ کنید در جست و جوی قالب و کد زیر رو به آخرش بدید:

  کد:
  
  
  • margin-top: 305px;

  کاربر مقابل از Patch Master بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  .Everybody talks about the weather, we don't

 9. Top | #8
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Mr.Parsa نمایش پست ها
  برای کادر بندی :

  .mysignature { سرچ کنید در جست و جوی قالب و کد زیر رو به آخرش بدید:

  کد:
  
  
  • margin-top: 305px;
  منظورمو شاید نفهمیدید من می خواهم که این ها بخش ها از کد حذف بشه:
  تصویر:
  Untitled111.jpg

  کد:
  کد PHP:
   $template_hook[postbit_start] <table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center"><tr> <if condition="$show['announcement']"> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]" colspan="2"> <img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /> <phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase> </td> <else /> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[right]: 0px" $post[scrolltothis]> <!-- status icon and date --> <a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>             $post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>             $post[firstnewinsert]             <!-- / status icon and date --> </td> <td class="thead" style="font-weight:normal; border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px" align="$stylevar[right]"> &nbsp; <if condition="$show['postcount']">#<a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if> <if condition="$show['inlinemod']"> <input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" /> </if> </td> </if> </tr> <tr valign="top"> <td class="alt2" width="175" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px; border-bottom: 0px"> 
              
  <div id="postmenu_$post[postid]"> <if condition="$show['profile']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a></div> <script type="text/javascript"vbmenu_register("postmenu_$post[postid]"true); </script> <else />                 $post[musername]                 </if> </div> 
              <if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont"><div class="postbit-mini-box" align="center">$post[usertitle]</div></div></if> <if condition="$post['rank']"><div class="smallfont" align="center"><div class="postbit-mini-box">$post[rank]</div></div></if>             $template_hook[postbit_userinfo_left] 
  <if condition="$show['avatar']"> <div class="postbit-mini-box" align="center"><div class="smallfont"> <a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a> </div> </div> <else /> <if condition="$bbuserinfo[showavatars]"> <div class="postbit-mini-box" align="center"> <img src="http://www.vbulletin.com/forum/images/misc/unknown.gif" alt="No Avatar" border="0" /> </div> </if> 

              </if> <div class="smallfont"> 
                  <if condition="$post['joindate']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[join_date]: $post[joindate]</div></div></if> <if condition="$post['field2']"><div class="postbit-mini-box"><div>$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></div></if> <if condition="$post['age']"><div><div class="postbit-mini-box">$vbphrase[age]: $post[age]</div></div></if> <div><div class="postbit-mini-box">                 $vbphrase[posts]: $post[posts]                 </div></div> 
  <div><div class="postbit-mini-box">                  $vbphrase[threads]: $post[threads]                 </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $vbphrase[reputation]: $post[reputation] </div></div> <div><div class="postbit-mini-box"> $post[reputationdisplay] </div></div> <div class="postbit-mini-box">$vbphrase[post_thanks_thanks]: $post[post_thanks_user_amount] </div> 
                  <div class="postbit-mini-box"> Thanks received: $post[post_thanks_thanked_posts] </div> 
   <div><div class="postbit-mini-box">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></div> </div> 
                  <if condition="$show['infraction']"><div>$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>                                 $template_hook[postbit_userinfo_right]                 </td> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> <else /> <td class="alt1" id="td_post_$post[postid]" style="border-$stylevar[right]: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]"> </if>         $template_hook[postbit_messagearea_start]         <if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']"> <!-- icon and title --> <div class="smallfont"> <if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if> <if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if> </div> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <!-- / icon and title --> </if> 
          <!-- message --> <div id="post_message_$post[postid]">             $ad_location[ad_showthread_firstpost_start]                <if condition="$post[deffont] || $post[defsize] || $post[defcolor]"> <font face="$post[deffont]" size="$post[defsize]" color="$post[defcolor]">$post[message]</font> <else />     $post[message]     </if> </div> <!-- / message --> 
          <if condition="$show['attachments']"> <!-- attachments --> <div style="padding:$stylevar[cellpadding]px"> 
              </div> <!-- / attachments --> </if> 
          $template_hook[postbit_signature_start]         $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 
                  $ad_location[ad_showthread_firstpost_sig] 

          <if condition="$post['signature']"> 
          <!-- sig --> 
              <div class="mysignature"> 
               امضای کاربر : <br /> 
                  $post[signature] 
              </div> 
          <!-- / sig --> 
          </if>
   
          <if condition="$show['postedited']"> <!-- edit note --> <div class="smallfont"> <hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" /> <em> <div><div class="postbit-mini-box"><if condition="$show['postedithistory']"> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase> <else /> <phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase> </if> <if condition="$post['edit_reason']">                         $vbphrase[reason]: $post[edit_reason]                     </if> </em> </div> <!-- / edit note --> </if> 
      </td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-top: 0px">         $post[onlinestatus]         <if condition="$show['reputationlink']"> <span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span> <if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if> </if> <if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if> <if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>         $post[iplogged]         &nbsp; </td></div></div> <if condition="$show['moderated']"> <td class="alt2" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> <else /> <td class="alt1" align="$stylevar[right]" style="border: $stylevar[cellspacing]px solid $stylevar[tborder_bgcolor]; border-$stylevar[left]: 0px; border-top: 0px"> </if> <!-- controls --> <if condition="$post['editlink']"> <img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" /> <a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['forwardlink']"> <a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$post['replylink']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['multiquote_post']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a> </if> <if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']"> <a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a> </if> <if condition="$show['moderated']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['spam']"> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" /> </if> <if condition="$show['deletedpost']"> <if condition="$show['managepost']"> <a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a> <else /> <img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" /> </if> </if> <if condition="$show['redcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a> <else /> <if condition="$show['yellowcard']"> <a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a> </if> </if>         $template_hook[postbit_controls]         <!-- / controls --> </td> </tr> </table> $template_hook[postbit_end] 
  <!-- post $post[postid] popup menu --> <div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none"> <table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0"> <tr> <td class="thead">$post[username]</td> </tr> <if condition="$show['profile']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr> </if> <if condition="$show['pmlink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['emaillink']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['homepage']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$show['search']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr> </if> <if condition="$post['userid'] AND $show['member']"> <tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr> </if>     $template_hook[postbit_user_popup]     </table> </div> <!-- / post $post[postid] popup menu --> 

 10. Top | #9
  مدیر بازنشته

  تاریخ عضویت
  May 2012
  ورژن ویبولتین
  5.1.5
  سن
  22
  نوشته ها
  4,060
  مورد پسند
  2,645 بار
  نوشته های وبلاگ
  1
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Chrome 30.0.1599.69
  میزان امتیاز
  464

  پیش فرض

  کادر بندی امضا که تو پست اول گفتین رو عرض کردم

  کاربر مقابل از Patch Master بابت این پست مفید تشکر کرده است:

  .Everybody talks about the weather, we don't

 11. Top | #10
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2011
  ورژن ویبولتین
  3.8.4
  نوشته ها
  92
  مورد پسند
  5 بار
  اطلاعات
  Windows NT 6.3 Firefox 24.0
  میزان امتیاز
  16

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط Mr.Parsa نمایش پست ها
  کادر بندی امضا که تو پست اول گفتین رو عرض کردم
  خیلی ممنون از شما ای کاش کسی پیدا بشه اون مشکل را هم حل کنه

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/05/15, 03:36 AM
 2. برداشتن فوتر قالب
  توسط imaniy در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2013/03/20, 12:00 PM
 3. انجمن فوتبال برتر
  توسط erfanhsz در انجمن معرفی انجمن شما
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 2013/03/16, 09:40 PM
 4. تغییر شکل فوتر قالب با فوتری دیگر
  توسط Anbient در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/09/19, 08:18 AM
 5. ناهماهنگی در اوتار
  توسط sajjadf در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2012/09/10, 10:42 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •