اگر مطمئن هستید هک رو کاملا حذف کنید و دوباره تست کنید که مشکل کاملا از بین رفته باشه.