میگه که شما از فروم رانر استفاده میکنید ولی هنوز فروم رانر خود را اکتیو نکرده اید و در ادامه هم میگه برای اکتیو کردن چه باید بکنید