درود
هک یا پلاگینی نیاز دارم که عکس ها رو از سرور خارجی به سرور خود انجمن منتقل کنه