با سلام


شاید برای تان این سوال به پیش آید !


متا تگ ها و ... و head و script هارا در ویبیولتین کجا بگذاریم؟

---


خیلی ساده هست !

فقط باید قالب

headinclude

رو جست و جو کنید !

head -- script --- meta و ..

همه در اینجا قرار دارند !

به عنوان مثال

کد HTML:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={vb:stylevar charset}" />

<meta id="e_vb_meta_bburl" name="vb_meta_bburl" content="{vb:raw vboptions.bburl}" />
شما می توانید

متا تگ گوگل وب مستر و الکسا و هر چیز دیگر را در این جا قرار دهید !


با تشکر و یا حق