همون اول میگفتی قرمز میخوام تا سایه هم قرمز بزنم !
والله تاحالا ندیدیم به این رنگ بگن صورتی

با احترام ، بسته شد !