تبلیغات در اینترنتتبلیغات در اینترنت
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: باز شدن پاپ آپ روزی دوبار !!!

 1. Top | #1
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0 PL2
  نوشته ها
  441
  مورد پسند
  52 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 25.0
  میزان امتیاز
  51

  پیش فرض باز شدن پاپ آپ روزی دوبار !!!

  من برای یه سایتم پاپ اپ گذاشتم که روزی یبار برای هر ای پی باز میشه میشه راهنمایی کنید که چیکار کنم روزی دوبار یا بیشتر باز بشه که بازدیدش بره بالا ؟؟


  اینم کدش ممنون میشم بهم کمک کنید


  کد:
  var ClientGeoCode = 'IR';
  var PopCID = '496bb997-bbde-4de4-8905-ceef91fc6c97';
  var OfferID = '1504';
  var PoolID = '378';
  var PublisherID = '40039';
  var PopMethod = 1;
  var PopFocus = 0;
  var PopCountries = 'IR';
  var PopURL = 'http://ahangkhoneh.ir';
  var PopURLs = 'http://ahangkhoneh.ir';
  var PopTimeOut = 2*60*1000;
  var PopTimer = 0;
  var PopFreq = 1;
  var PopWidth = 1024;
  var PopHeight = 768;
  var PopTargetingMethod = 100;
  var PopUseDivLayer = 1;
  var RTSDomain = "http://ahangkhoneh.ir" //Do no include trailing slash
  
  
  var debugTracking = false;
  var debugDomain = "ahangkhoneh.ir"
  var LayerDisableFollow = false;
  var LayerDelay = 1;
  var LayerTop = 100;
  var LayerLeft = 250;
  var LayerExpandSpeed = 8;
  var LayerRetractSpeed = 8;
  var LayerRetractDelay = 15;
  
  var Page_Popped = false;
  var Page2_Popped = false;
  var Page_Loaded = false;
  var Page_Enter;
  var Session_Guid;
  var MySiteDomain=window.location.href.split('/');
  
  MySiteDomain.length = 3;
  MySiteDomain = MySiteDomain.join('/');
  
  // Init the session guid for tracking
  Session_Guid = guid();
  
  // Prepare the popup code
  if (CheckCountry() && (RetrieveCount() < PopFreq))
  {  
    //TrackEvent(1, "Load and RTS Go ahead"); // 1 = Script Load & RTS go ahead event.
    
    // Add an unload handler
    XBrowserAddHandlerPops(window,"unload","SiteExit");
    
    // Add a load handler
    XBrowserAddHandlerPops(window,"load","SiteEnter");
  
    // Init the popup code
    InitPop();
  
  }
  
  function CheckCountry()
  {  
    if (PopTargetingMethod === -100)
    {  
      return CheckCountryExclusion();
    }
    else if (PopTargetingMethod === 100)
    {
      return CheckCountryInclusion();
    }  
  }
  
  function CheckCountryInclusion()
  {
    var countries = PopCountries.split(',');
    
    for(var y=0; y<countries.length; y++)
    {
      if (ClientGeoCode.toUpperCase() == countries[y].toUpperCase())
        return true
    }
    
    if (PopCountries.length == 0)
      return true;
  
    return false;
  }
  
  function CheckCountryExclusion()
  {
    var countries = PopCountries.split(',');
    
    for(var y=0; y<countries.length; y++)
    {
      if (ClientGeoCode.toUpperCase() == countries[y].toUpperCase())
        return false;
    }
    
    if (PopCountries.length == 0)
      return false;
  
    return true;
  }
  
  function InitPop()
  {
    // Init timestamp when the site loads
    Page_Enter=new Date();
    
    switch(PopMethod)
    {
      case 1: // Click Pop
      
        if (window.captureEvents)
        {
          window.captureEvents(Event.CLICK);
          window.onclick=LoadStandardPop;
        }
        else
          document.onclick=LoadStandardPop;
          
        break;
      case 2: // Timed Pop
      
        if (PopTimer == 0)
          LoadStandardPop(); // Load popup instantly
        else
          setTimeout("LoadStandardPop()", PopTimer*1000);
          
        break;
    }
  }
  
  function SiteEnter()
  {
    Page_Loaded = true; 
  }
  
  function SiteExit()
  {
    // Load site exit pop if the poptype is specified
    if (PopMethod == 3)
    {
      var time_dif;
      var Page_Exit=new Date();
  
      time_dif=(Page_Exit.getTime()-Page_Enter.getTime())/1000;
      time_dif=Math.round(time_dif);
  
      if (time_dif <= PopTimer || PopTimer == 0)
      {
        LoadStandardPop();
      }
    }
  }
  
  function createCookie(name, value, days)
  {
   if (days) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));
    var expires = "; expires="+date.toGMTString();
    }
   else var expires = "";
   document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
  }
  
  function readCookie(name)
  {
   var ca = document.cookie.split(';');
   var nameEQ = name + "=";
   for(var i=0; i < ca.length; i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1, c.length); //delete spaces
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
    }
   return null;
  }
  
  function RetrieveCount()
  {
    var cookieName = 'PC1';
    var popSuccesses = readCookie(cookieName);
    
    if (popSuccesses != null)
      popSuccesses = parseInt(popSuccesses);
    else
      popSuccesses = 0;
  
    return popSuccesses;
  }
  
  function IncrementCount()
  {
    var cookieName = 'PC1';
    var popSuccesses = readCookie(cookieName);
    
    if (popSuccesses != null)
      createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1);
    else
      createCookie(cookieName, 1, 1);
  }
  
  function XBrowserAddHandlerPops(target,eventName,handlerName) {
  
   if ( target.addEventListener ) {
    target.addEventListener(eventName, function(e){target[handlerName](e);}, false);
   } else if ( target.attachEvent ) {
    target.attachEvent("on" + eventName, function(e){target[handlerName](e);});
   } else {
    var originalHandler = target["on" + eventName];
    if ( originalHandler ) {
     target["on" + eventName] = function(e){originalHandler(e);target[handlerName](e);};
    } else {
     target["on" + eventName] = target[handlerName];
    }
   }
  }
  
  function S4()
  {
    return (((1+Math.random())*0x10000)|0).toString(16).substring(1);
  }
  function guid()
  {
    return (S4()+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+"-"+S4()+S4()+S4());
  }
  
  
  
  function TrackEvent(eventType, desc)
  {  
    if (eventType > 2 && debugTracking)
    {
      scriptURL = debugDomain + "/poptrack.aspx?t=" + eventType + "&d=" + desc + "&random=" + Math.floor(89999999*Math.random()+10000000);
      e = document.createElement("script");
      e.type = "text/javascript";
      e.src= scriptURL;
      document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
    }
    else
    {
      scriptURL = RTSDomain + "/r.poptracking?pcid=" + PopCID + "&event=" + eventType + "&random=" + Math.floor(89999999*Math.random()+10000000);
    
      e = document.createElement("script");
      e.type = "text/javascript";
      e.src= scriptURL;
      document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
      
      if (debugTracking)
      {
        scriptURL = debugDomain + "/poptrack.aspx?t=" + eventType + "&d=" + desc + "&random=" + Math.floor(89999999*Math.random()+10000000);
        e = document.createElement("script");
        e.type = "text/javascript";
        e.src= scriptURL;
        document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(e);
      }
    }
  }
  
  function LoadStandardPop()
  {
    // Don't allow the pop to run if it was already done so
    if (Page_Popped == true)
      return;
  
    // Track the pop attempt
    //TrackEvent(2, "Pop Attempt"); // Standard Pop Attempt Event
      
    var pLoaded = false;
  
    if(window.SymRealWinOpen){open=SymRealWinOpen;}
    if(window.NS_ActualOpen){open=NS_ActualOpen;}
       
    var pxLeft = 0;
    var pxTop = 0;
        
    if (screen.width > 0 && screen.height > 0)
    {
      pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
      pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
  
      if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
      if (pxTop < 0) pxTop = 0;
    }
    
     pLoaded=open(PopURL,'9388101982','toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
    setTimeout("LoadSecondPop();",PopTimeOut);
  
    if (pLoaded)
    {
      // Make the popup show either in front or behind the page
      if (PopFocus == 0)
      {
        pLoaded.blur();
        window.focus();
      }
      
      // We don't want to pop again on the same pop load.
      Page_Popped = true;
    
      // Increment the successfull pop count cookie
      IncrementCount();
      
      // Track successfull pop impression event
      //TrackEvent(5, "Script Success"); // Pop Success Event
    }
    else
    {
      // Popup failed. Don't need to keep trying
      Page_Popped = true;
      
      // Only init the ad layer if the page has loaded or add load handler for it
      if (Page_Loaded)
        initAdLayer();
      else
        XBrowserAddHandlerPops(window,"load","initAdLayer");
    }
  }
  
  function LoadSecondPop()
  {
    // Don't allow the pop to run if it was already done so
    if (Page2_Popped == true)
      return;
  
    // Track the pop attempt
    //TrackEvent(2, "Pop Attempt"); // Standard Pop Attempt Event
      
    var pLoaded = false;
  
    if(window.SymRealWinOpen){open=SymRealWinOpen;}
    if(window.NS_ActualOpen){open=NS_ActualOpen;}
       
    var pxLeft = 0;
    var pxTop = 0;
        
    if (screen.width > 0 && screen.height > 0)
    {
      pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2);
      pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50;
  
      if (pxLeft < 0) pxLeft = 0;
      if (pxTop < 0) pxTop = 0;
    }
    
     pLoaded=open(PopURLs,'9388101982','toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight);
  
    if (pLoaded)
    {
      // Make the popup show either in front or behind the page
      if (PopFocus == 0)
      {
        pLoaded.blur();
        window.focus();
      }
      
      // We don't want to pop again on the same pop load.
      Page2_Popped = true;
    
      // Increment the successfull pop count cookie
      IncrementCount();
      
      // Track successfull pop impression event
      //TrackEvent(5, "Script Success"); // Pop Success Event
    }
    else
    {
      // Popup failed. Don't need to keep trying
      Page2_Popped = true;
      
      // Only init the ad layer if the page has loaded or add load handler for it
      if (Page_Loaded)
        initAdLayer();
      else
        XBrowserAddHandlerPops(window,"load","initAdLayer");
    }
  }
  
  function initAdLayer()
  {
    // Track the attempt to load the layer
    //TrackEvent(6, "Script Layer Success"); // Layer attempt event
    // Disabled because RTS does not currently handle this
  
    if (PopUseDivLayer === 0) return;
    
    // New Feature Added. Default is 0
    if (typeof LayerRetractDelay == "undefined" || LayerRetractDelay == "")
    {
      LayerRetractDelay = 0;
    }
    
    // Run the ad code
    setTimeout("createAdLayer();", (LayerDelay * 1000)); 
  }
  
  function createAdLayer()
  {
    // Creating elements
    var body = document.getElementsByTagName("body");
    var adLayer = document.createElement('div');
    
    // Height of the header line
    var headerHeight = 18;
    
    // Set the layer attributes
    adLayer.id = "_adLayer_000";
    adLayer.style.zIndex = 99999;
    adLayer.style.height = PopHeight + "px";
    adLayer.style.width = PopWidth + "px";
    adLayer.style.left = (PopWidth * -1) + "px";
    adLayer.style.top = LayerTop + "px";
    adLayer.style.background = "white";
    adLayer.style.position = "absolute";
    
    adLayer.innerHTML += "<div style='z-index:99999;height:" + headerHeight + "px;width:" + PopWidth + "px;background:#a7a7a7;text-align:right;'>[<b><a href='#' style='color:#FFFFFF' onclick='retractAdLayer(null);return false;'>Close Window</a></b>]&nbsp;</div>";
    adLayer.innerHTML += "<iframe src='" + LayerURL + "' width='" + PopWidth + "' height='" + (PopHeight-headerHeight) + "' frameborder='0' scrolling='auto'></iframe>";
    
    // Append the layer into the body
    body[0].appendChild(adLayer);
    
    // Expand the ad layer
    expandAdLayer(adLayer);
  }
  
  function expandAdLayer(adLayer)
  {
    // Keep the ad positioned within the viewable window
    adLayer.style.top = getScrollTop() + LayerTop + "px";
    
    // Set the variables for use in the movement
    var elementPos = adLayer.offsetLeft;
    var expandSpeed = LayerExpandSpeed * 10;
    var addAmount = elementPos + expandSpeed;
    var destPos = LayerLeft;
    
    // Determine to increment or not
    if (addAmount < destPos)
    {
      adLayer.style.left = addAmount + "px";
      setTimeout(function() { expandAdLayer(adLayer); }, 25);
    }
    else
    {
      // Track the success event for the layer
      //TrackEvent(6, "Script Layer Success"); // Layer success event
      
      adLayer.style.left = destPos + "px";
      LayerDisableFollow= false;
      setTimeout(function() { adLayerFollow(adLayer); }, 50);
  
      if (LayerRetractDelay > 0)
      {
        setTimeout(function() { retractAdLayer(adLayer); }, (LayerRetractDelay*1000));
      }
    }
  
  }
  
  function retractAdLayer(adLayer)
  {
    if (adLayer == null)
      adLayer = document.getElementById("_adLayer_000");
  
    // Set the variables for use in the movement
    var elementPos = adLayer.offsetLeft;
    var retractSpeed = LayerRetractSpeed * 10;
    var addAmount = elementPos - retractSpeed;
    var destPos = PopWidth * -1;
  
    // Determine to increment or not
    if (addAmount > destPos)
    {
      adLayer.style.left = addAmount + "px";
      setTimeout(function() { retractAdLayer(adLayer); }, 25);
    }
    else
    {
      adLayer.style.left = destPos + "px";
      LayerDisableFollow= true;
      
      // Remove the content inside the ad layer
      adLayer.innerHTML = "";
    }
  
  }
  
  function adLayerFollow(adLayer)
  {
    if (LayerDisableFollow)
      return;
  
    // Keep the ad positioned within the viewable window
    adLayer.style.top = getScrollTop() + LayerTop + "px";
  
    setTimeout(function() { adLayerFollow(adLayer); }, 50);
  
  }
  
  
  function getScrollTop()
  {
    // Browser compatible scroll bar location method
    
    var scrollY = 0;
    
    if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
      scrollY = document.documentElement.scrollTop;
    else if (document.body && document.body.scrollTop)
      scrollY = document.body.scrollTop;
      
    return scrollY;
  }
  
  function getScrollLeft()
  {
    // Browser compatible scroll bar location method
    
    var scrollX = 0;
    
    if (document.documentElement && document.documentElement.scrollLeft)
      scrollX = document.documentElement.scrollLeft;
    else if (document.body && document.body.scrollLeft)
      scrollX = document.body.scrollLeft;  
  
    return scrollX;
  }
  ویرایش توسط FoX FuN : 2013/11/19 در ساعت 04:44 PM
 2. گیفت کارت آیتونز

 3. Top | #2
  کاربر سایت

  تاریخ عضویت
  Oct 2012
  ورژن ویبولتین
  4.2.0 PL2
  نوشته ها
  441
  مورد پسند
  52 بار
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 25.0
  میزان امتیاز
  51

  پیش فرض

  کسی نیست منو راهنمایی کنه تا اینو دوبار کنم ؟؟


  ممنون میشم کمک کنید

 4. Top | #3
  پاسخگو و راهنمای سایت

  تاریخ عضویت
  Jan 2010
  ورژن ویبولتین
  all version
  نوشته ها
  7,278
  مورد پسند
  9,248 بار
  نوشته های وبلاگ
  73
  اطلاعات
  Windows 7/Server 2008 R2 Firefox 25.0
  میزان امتیاز
  922

  پیش فرض

  دوست عزیز تاپیک رو قبل از 24 ساعت اپ نکنید . امیدوارم مجدد تکرار نکنید .
  -
  در مورد سئوالتون هم میتوانید . مدت زمان رو کاهش بدید . الان باید 24 ساعت تعریف شده باشه . میتوانید کاهش بدید
  یامیتوانید . از کد های مشابه که 2 پاپ اپ به صورت همزمان باز شوند و... استفاده کنید .
  - سپیدار گیفت : فروش انواع فلش مموری تبلیغاتی و اختصاصی - فروش فلش کارتی + فروش انواع پاور بانک تبلیغاتی و اختصاصی

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2013/03/12, 06:35 PM
 2. امروزی
  توسط fsb در انجمن معرفی انجمن شما
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2012/12/18, 10:49 PM
 3. آموزی قرار دادن دکمه گوگل پلاس.(به هر شکل ممکن)
  توسط sajjjad در انجمن پرسش و پاسخ
  پاسخ: 7
  آخرين نوشته: 2012/05/06, 12:27 AM

علاقه مندی ها (Bookmarks)

علاقه مندی ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •