سلامم
ن میخوام چندین قالب رو با هم یکی کنم
مثلا هیدر از یه قالب و چیز دیگه رو از یه قالب دیگه
آیا این موضوع امکان داره؟
اگه ممکنه کمکم کنید
ممنون