سلام
من ورودی گوگلم بدون نصب ویبی سئو 500 600 تا روزانس
میخواستم بدونم چکار کنم که با نصب ویبی سئو این آمار نپره ؟
راهی هست ؟