چطوری کاربران تایید انتظار رو جزو کاربران حساب نکند

؟؟؟

انجمن كنكورشما|konkuru|جزوه|رایگان


برای ثبت نام تایید ایمیل گذاشتم حالا میخوام فقط کسایی که تایید کردن تو لیست کاربران بیان چطوری؟؟؟؟؟؟؟؟