درود

می خواستم بدونم چطوری میشه زیر انجمن خودم می تونم یه بخش قرار بدم که چه کسانی در حال حاظر انجمن را تماشا می کنن؟؟

مثل خود vbiran که در انجمن ها اینو داره :‌ اطلاعات و گزینه های انجمن