از این شانسا نداشتم !!
ولی حیف که یک ماهه هست !!
نمیشه 100 مگ چند ماهه باشه ؟
---------------------------------------------------------
ممنون بابت قرعه کشی ، امیدوارم تو کارتون موفق باشید و کارتون رونق بگیره ...