سلام
وی‌بی من بعد چند وقت که پسور رو عوض نکنید پیغام میده و دیگه نمیزاره وارد فروم بشید تا پسورد رو عوض کنید
این رو چجوری میتونم غیر فعال کنم؟