با یاد نام خدا
انتقال وب سایت های شما را انجام میدهیم
بک آپ سی پنل و دایرکت ادمین در پنل های همدیگر نیز پذیرفته میشود قیمتها به شرح زیر است.
وبسایت ها:
حجم کل بک آپ از 1 مگابایت تا 500 مگابایت = 7 هزار تومن
حجم 500 مگ تا 1 گیگابایت = 9 هزار تومن
حجم 1 گیگابایت تا 2 گیگابایت = 12 هزار تومن
حجم 2 گیگابایت تا 5 گیگابایت = 15هزار تومن
حجم 5 گیگابایت تا 10 گیگابایت = 18 هزار تومن
برای حجم های بالاتر تماس بگیرید با تخفیف انجام میدم.
==============
هاست های دانلود
از1 تا 10 گیگابایت = 10 هزار تومن
از 10 تا 30 گیگابایت = 13 هزار تومن
از 30 تا 60 گیگابایت = 16 هزار تومن
از 60 تا 120 گیگابایت =20 هزار تومن
از 120 تا 250 گیگ = 25 هزار تومن
برای حجم های بالاتر تماس بگیرید با تخفیف انجام میدم.
برای وبسایت های متوالی هم تخفیف ویژه میدیم.