داداش هر کاری کردم این ورژن رو پیدا کنم واسه دانلود پیداش نکردم
برو تو قسمت مدیریت هک ها و پلاگین ها از چت باکست یه خروجی بگیر بعد ضمیمه کن تا ببینم می تونم راه حلی برات بیشنهاد بدم .