سلام خدمت اساتید محترم و همه کار مندان این سایت

بنده نیاز به لست سایت های آموزشی در بخش وبسایت و برنامه نوسی دارم
مشلآ تراحی سایت آموزش ساختن قالب برای هر CMS و همچنان ترجمه و راست چین کردن قالب های انگلیسی

و همچنان اگر سایت هست این دوره های آموزش را به صورت آنلاین آموزش دهد نیز معرفی نماید