سلام..دوستان من میخوام اون فعالیت های انجمن استقلالیته مثل انجمن ویبی ایران بشه این هم عکس ها

این مال انجمن خودم

http://esteghlaleteh.com/up/uploads/138665908509812.jpg

این هم مال انجمن وی بی

http://esteghlaleteh.com/up/uploads/138665908504911.png