هنوز کسی راه حل اساسی ارائه نداده متاسفانه و مشکل من هنوز پابرجا هست
لطفا راهنمایی بفرمایید