ردیف مدل کمپانی سازنده/ کاتالوگ قیمت منشور کار شرکت
1 ANT-HP5523N (قطر ۳۷ سانتی متر – ۲۳dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
300.000 درباره ما
2 ANT-HP5526N (قطر ۴۸ سانتی متر – ۲۶dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
500.000 درباره ما
3 ANT-HP5529N (قطر ۶۸ سانتی متر – ۲۹dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
700.000 درباره ما
4 ANT-5527N (قطر ۵۵ سانتی متر – ۲۷dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
400.000 درباره ما
5 ANT-5531N (قطر ۷۵ سانتی متر – ۳۱dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
600.000 درباره ما
6 ANT-5533N (قطر ۹۰ سانتی متر – ۳۳dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
860.000 درباره ما
7 ANT-5527 (قطر ۵۵ سانتی متر – ۲۷dbi)
Delta-link Wireless Antennas
360.000 درباره ما
8 ANT-5531 (قطر ۷۵ سانتی متر – ۳۱dbi)
Delta-link Wireless Antennas 560.000 درباره ما
9 ANT-5533 (قطر ۹۰ سانتی متر – ۳۳dbi)
Delta-link Wireless Antennas 820.000 درباره ما
10 ANT-5517S (طول و عرض ۳۹ سانتی متر – ۱۷dbi)
Delta-link Wireless Antennas 440.000 درباره ما
11 ANT-N5517S (طول و عرض ۳۹ سانتی متر – ۱۷dbi)
Delta-link Wireless Antennas
کاتالوگ
540.000 درباره ما
12 ANT-5522N Delta-link Wireless Antennas 240.000 درباره ما
13 ANT-5524 Delta-link Wireless Antennas 230.000 درباره ما
فروش انواع آنتنهای وایرلس با برند دلتالینک/Deltalink

Rayan Ertebatat Shabake | رایان ارتباطات شبکه | MCC Networks
تماس با ما