با سلام

از کدام قسمت سی پنل میشه فهمید کدام آی پی داره دی داس می کنه تا بشه بنش کرد ؟