چطوری میتونم کاری کنم که در هر بار باز کردن صفحه توسط کاربران یک رنگ تصادفی تولید بشه (به صورت کد رنگ های معمولی) و از اون استفاده کنم؟

تو فایل CSS نمیخوام قرار بگیره بلکه میخوام تو دستورات خود کلاس در المنت باشه