ما بعد از این که سرور انتقال دادیم آپلود سنتر عکسهارو نشون نمیده

عکسها تو پوشه آپلود هست و حتی تو سرور جدید دیتا بیس جدید ساختیم ولی باز نشون نداد

من باید چیکار کنم ؟؟