سلام
خسته نباشی

کسی میدونه فرق دی اکتیو کردن اکانت فیسبوق با ول کردن اکانت چیه؟
وقتی دی اکتیو کنیم کسی میتونه برامون کامنت و... بزاره؟