نحوه برطرف کردن مشکل Bandwith Tracking در cpanel 11.25
در نسخه جدید cpanel امکان جدیدی ارائه شده است که کاربران WHM , Cpanel می توانند میزان استفاده پهنای باند کاربران را ببینند.که برای کاربرانی که میزان فضای پارتیشن /var آنها کمتر از 8-10 گیگ باشد این روند دچار مشکل می شود.و با توجه به این که فایل های گراف Bandwith برای هر دامین و ساب دامین به طور پیش فرض در مسیر /var/cpanel/bandwidth/ ذخیره می شوند ، بنابراین ممکن استپارتیشن full /var شود.
برای حل این مشکل شما می توانید قابلیت Bandwidth Stats Generation را با دستور زیر غیرفعال کنید.
touch /etc/rrdtooldisable
و یا می توانید از طریق symlink کردن به یک مسیر دیگر که فضای بیشتری دارد این مشکل را حل کنید.
که این کار از طریق اجرای دستورات زیر امکان پذیر است.
mkdir /home/bwtmp; tar -czvf /root/cp-bandwidth-backup.tar.gz /var/cpanel/bandwidth ; mv /var/cpanel/bandwidth/* /home/bwtmp/; rm -rf /var/cpanel/bandwidth ; ln -s /home/bwtmp /var/cpanel/bandwidth
وقتی دستورات زیر را از طریق SSH اجرا کنید. ابتدا یک دایرکتوری به نام bwtmp در شاحه home ایجاد می کند و سپس از محتویات مسیر /var/cpanel/bandwidth یک فایل backup می گیرد و سپس محتویات را از مسیر /var/cpanel/bandwidth به مسیر /home/bwtmp/ انتقال داده و سپس محتویات /var/cpanel/bandwidth/ را پاک کرده و در مرحله بعد این مسیر را به مسیر /home/bwtmp/ لینک می کند.