دلایل ایجاد internal server error

شاید بسیاری از دوستان که با سایت سر و کار دارند تا حالا خطای 500 که به صورت زیر هست رو دیده باشند.
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request
.
و اما دلیل این ارور چیست.؟
هاستینگ ها برای افزایش امنیت تغییراتی ایجاد میکنند که باعث مواجه شدن با این ارور میشه.
برای بر طرف کردن این مشکل فایل .htaccess را در پوشه وب سایت خود باز نمائید و عباراتی نظیر :
options
php_flag
php_value
را بیابید و این خطوط را با افزودن علامت # در جلوی آنها غیر فعال و یا خط مورد نظر را کاملا حذف نمائید.
با این تغییر مشکل شما بر طرف خواهد شد.
منبع: