توی سایت برای یک بخش یک زیر بخش ایجاد کردیم به عنوان بخش خصوصیکه فقط برخی کاربرا که رمز دارن بتونن وارد بشن میخاستم کاری کنم که ارسالهای این زیر بخش تو لیست اخرین ارسالها دیده نشه چه کاری باید انجام بدم؟