با سلام


سایت تخته نما


با قیمت 50 هزار تومان به فروش میرسد !


تا 40 هزار تومان هم کسی خواست میدم ...
takhtenama.ir
--

فروش فوری هست ...