در ضمن تا شب وقت دارید کپی رایت رو درست کنید در غیر اینصورت یوزر شما بن میشه

موقتا بسته شد تا زمانی که کپی رایت رو قرار بدید