درون additional.css دنبال عبارت .body_wrapper باشید یکم پایین تر قادر به دیدن و ادیت کد :
این عبارت رو اصلا پیدا نکردم ولی این متنو دیدم
کد:
no-repeat;width:4px;height:9px;float:right;position:relative;right:4px;top:7px;margin-right:-4px;}@media screen and max-width 845px
اینو ویرایش کنم