هزينه تبليغات در شبكه اجتماعي مك بوك فارسي:

در پایین صفحه خوش آمد گویی 468 * 60


= 15000 تومان | باتخفيف 7500 تومان
در کنار صفحه نوار زمان 125 * 125
= 8000 تومان | با تخفيف 4000 تومان

در کنار صفحه شخصی125 * 125


= 8000 تومان | با تخفيف 4000 تومان

در کنار صفحه پروفایل 125 * 125
= 8000 تومان | با تخفيف 4000 تومان

در صفحه پیغام های شخصی 125 * 125


= 8000 تومان | با تخفيف 4000 تومان

در صفحه جستجوی کاربران 125 * 125
= 10000 تومان | با تخفيف 5000 تومان


ش*** تمامي هزينه ها ماهانه مي باشد
***** خوش آمدید - شبكه اجتماعي مك بوك فارسي
79443849367589060818.gif