دوستان چجوری یک تاپیک را پاک کنیم و اینکه ارور در کارکتر نمیره جناب استاد درست کردن ولی باز هم میده تورخدا راهی بگید درست کنم