سلام بر همه ی کاربران وی بی ایرانی
تعرفه های طراحی به شرح زیر میباشد (با در نظر گرفتن تخفیف):
بنر فلش : 30000 تومان
بنر فلش با کاراکتر: 50000 تومان
بنر فلش با کاراکتر اختصاصی : 70000 تومان
لوگو:20000 تومان
هدر:15000 تومان
بنر گیف:10000 تومان
کارت ویزیت : 20000 تومان
پوستر : 40000 تومان
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ**

نمونه کار بنر گیف :

فایل پیوست 35792

فایل پیوست 35793

فایل پیوست 35794

فایل پیوست 35795

فایل پیوست 35796

فایل پیوست 35797

نمونه کار بنر فلش:
http://rahadesigner.ir/images/banner1.swf

http://rahadesigner.ir/images/farstwiitet468-60.swf

http://rahadesigner.ir/images/9signal%20468x60.swf

http://rahadesigner.ir/images/gilantabligh%20.swf

http://rahadesigner.ir/images/htmliha2.swf

http://rahadesigner.ir/images/epee.swf

نمونه کار لوگو :
فایل پیوست 35798

http://rahadesigner.ir/images/logo%20omid.jpg

http://rahadesigner.ir/images/logo%20razavi%20graph.jpg

نمونه کار هدر:
فایل پیوست 35799

نمونه کار پوستر:
http://rahadesigner.ir/images/hafte%20vahdat.jpg