اگر میشه فایل ها رو توی خود انجمن ضمیمه کنید خوب میشه