طراحی بنر تبلیغاتی با 6 هزار تومن در هر سایز مورد نیاز شما.بنر تا قبل از تحویل 2 تا 3 بار ویرایش میشه.