دوستان من میخوام دوستان در انجمن میخوان پاسخ با نقل قول را بزنند این ارور را میده
Untitled.png