من وقتی ایمیل گروهی می خام بفرستم خیلی کند ارسال میشه منظورم از تو خود سایت هست - تک تک و خیلی کنده مشکل از کجا هست