دوستان روبات نویسنده چیه با این کار سیات میره بالا پیشرفت میکنه چون همش مطلب میزاره به صورت خودکار